Branches

Branches

Actief in elke branche

Uw onderneming helpen het nog beter te doen. Door efficiëntere bedrijfsvoering, door ontzorging van belastende werkzaamheden. En bovenal door optimaal kostenmanagement en creatief maatwerk. Daarin heeft ERA bijna 30 jaar expertise opgebouwd. In vrijwel alle branches, in meer dan 40 landen.

Door de jaren hebben veel bedrijven experts van ERA ingeschakeld om oplossingen te realiseren voor de meest uiteenlopende kwesties. Voor elke klant in elke branche gaan wij de uitdaging aan zijn problemen en doelen helder te kaderen. Om vervolgens resultaatgerichte oplossingen te realiseren die aansluiten bij de tevoren gedefinieerde eisen en wensen.

Benieuwd naar onze branche-ervaringen?
Lees alvast meer over 8 branches waarin we actief zijn, via het overzicht hiernaast.

Graag bouwen we ook mee aan uw succes.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Agrifood

Expense Reduction Analysts:
Duurzame voeding
voor uw gezonde toekomst!

De Nederlandse agrifood-sector is toonaangevend op de wereldmarkt. Als exporteur nemen we zelfs de tweede plaats in, na de Verenigde Staten. In 2017 kwam de Nederlandse agrifood-export uit op 100 miljard euro, dat is 20% van onze totale export.

Voortdurende innovatie, maximale efficiëntie en toepassing van de nieuwste technologieën waren en zijn essentieel om deze toppositie te bemachtigen. En om – zo goed mogelijk – het hoofd te bieden aan problemen door  klimaatveranderingen, internationale marktontwikkelingen en/of een grote epidemie.

Kenmerkend voor de agrifood-sector zijn de hoge volumes, de lage marges en de dynamische marktprijzen. Verder is er een sterke focus op het ontwikkelen van krachtige ketens en op het vormgeven van ketensamenwerking. Dit gebeurt inmiddels op tal van productgebieden: zuivel, vlees, vis, kip, granen, zoetwaren, AGF, DKW en dranken.

U als agrifood-klant helpen het duurzaam nog beter te doen, door onze expertise in het optimaliseren van efficiency, ontzorging én kostenmanagement. Dat is onze uitdaging bij elk maatwerkproject. Daarbij richten wij ons op de ondersteunende activiteiten en processen die alle ketens aangaan. Denk aan: logistiek, verpakkingen, digitalisering en facility management.
Onze specialisten adviseren u om toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk gebruik te maken van ontwikkelingen en innovaties. Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving.

Deze infographic laat u zien op welke fronten ERA u kan helpen.

Meer weten over onze ervaring?
In deze casestudies leest u hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Burg Group (video), Cox & Co, Hessing Supervers, MZBI, Sprüngli, Swiss Valley farms, Vobra Special Petfoods (video)

Agrifood | Branches | Expense Reduction Analysts
Bouw & Techniek | Branches | Expense Reduction Analysts

Bouw & Techniek

Druk met bouwwerk en werkdruk?
ERA helpt u op koers te blijven!

De sector Bouw & Techniek is bezig met een inhaalslag. Door het herstel van de woningmarkt nam de bouwproductie in 2015 en 2016 met 8,5% toe. Ook in de utiliteitsbouw zijn de orderboeken tot recordhoogte gevuld. En die groei lijkt nog steeds door te zetten.

Tegelijk neemt echter de concurrentie toe en bezorgen kwesties als stikstof en PFAS u grote onzekerheid. Veel ondernemers zoeken daarom naar innovatieve manieren om efficiënter te werken en de kosten duurzamer te managen.
Daarnaast kampen veel bedrijven met een materieeltekort en worden ze geconfronteerd met nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen en wetgeving.
Maar bovenal is er het enorme tekort aan mankracht.

Die forse werkgroei gecombineerd met toenemende druk door tal van ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt er gewoon de tijd niet meer voor. Uw personeel werkt daardoor minder efficiënt. Met tijd- en omzetverlies én medewerkersontevredenheid als gevolg.

Juist deze ‘niet-kernactiviteiten’ kunnen u helpen om efficiënter te werken. Voor uw bouwtechnische tak gaat dit bijvoorbeeld om ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, logistiek, bedrijfskleding.

ERA heeft de specialisten in huis om u te helpen dit ondersteunende deel van uw business te laten floreren. Zodat u beter kunt sturen!

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Franke, Hobart, Lennox, Maintenance Partners

Groothandel

De tijd van ‘dozen schuiven’ is voorbij.
ERA helpt u het verschil te maken.

De groothandel is een conjunctuurgevoelige branche. De meeste groothandelsbedrijven varen wel bij de huidige economische groei en zien zowel hun omzet als hun volume toenemen. Vooral die groothandels die meer doen dan ‘dozen schuiven’ gaan mee in de flow. Bijv. door de detailhandel 24/7 te ondersteunen, door op te treden als ketenregisseur, en/of door te zorgen voor verticale ketenintegratie.

Maar tegelijk bezorgt die omzet- en volumegroei veel groothandels ook extra werkdruk en een toenemend tekort aan vakbekwame medewerkers.

Daardoor kan de aandacht voor uw ondersteunende activiteiten verslappen. Die tijd ontbreekt u.
Maar juist deze niet-kernactiviteiten zijn nodig om uw extra werk efficiënter uit te voeren. Om uw medewerkers beter toe te rusten. En om bijv. tijdelijk personeel aan te trekken. Denk aan ICT, wagenpark & mobiliteit, (interne) logistiek, voorraadbeheer en/of facilitymanagement.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan, en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Franke, Hobart, Iddink, Mid Ocean

Maakindustrie | Branches | Expense Reduction Analysts

Maakindustrie

Meer fabriceren met minder mensen?
ERA maakt het u makkelijker!

De maakindustrie is een brede, uiteenlopende branche. Maar wel met onderlinge overeenkomsten. De meeste fabrikanten zijn sterk exportgericht en daardoor behoorlijk afhankelijk van buitenlandse economische ontwikkelingen. Verder is de drive naar meer doelgerichte efficiency een kenmerkende factor. Steeds meer handwerk wordt gerobotiseerd. Door de vergrote complexiteit worden de risico’s echter ook groter.

De sector maakt al vanaf 2011 een gestage groei door met ruim 4% per jaar. Tegelijk kampen veel bedrijven met een gestaag toenemende werk- en innovatiedruk. En met een groeiend tekort aan vakbekwame medewerkers, zowel door de vergrijzing als door de schreeuwende schaarste aan vers-geschoolde techneuten.

Die combinatie van groei en druk kan ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt hier de tijd niet meer voor.
Toch kunnen deze ‘niet-kernactiviteiten’ u helpen om efficiënter te werken. Voor uw fabricagetak gaat dit bijvoorbeeld om ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, logistiek, bedrijfskleding, facility management en MRO.

ERA heeft de experts in huis om u te helpen dit ondersteunende deel van uw business tot volle wasdom te brengen. Zodat u nog beter kunt sturen!

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ABB Spain, Alfa Laval Finland, Franke, GSI Italy, Hobart, Innolux, Lennox, Maintenance Partners, Orcon.

Onderwijs

Meebouwen aan uw onderwijsinstelling
met onze aanbestedingsexpertise,
onze knowhow van efficiënte kwaliteit,
én optimaal management van uw kosten.

Veel onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om Europees aan te besteden als de geldende drempel overschreden wordt. Vooral binnen het primaire en het voortgezet onderwijs leidt dat regelmatig tot aanbestedingsstress. U herkent vast een of meer van onderstaande stressverhogende factoren:

 • Moeten we voortdurend energie blijven steken in Europees aanbesteden?
 • Onze interne organisatie is niet up-to-date aanbestedingsdeskundig.
 • Hoe formuleren we onze eisen & wensen correct en toch op onze maat?
 • De juridische toetsingskaders blijken ingewikkelder dan ingeschat.
 • Hoe bereiken we goede kwaliteit voor een passende prijs?
 • De accountant wijst erop dat we de aanbestedingsregels niet nakomen.
 • Lukt het ons om de dreigende aanbestedingsaanmaning door OCW voor te blijven…?

Kortom, veel hoofdbrekens naast uw groeiende zorgen omtrent werkdruk en onderwijskwaliteit.
En die hoofdbrekens worden nog groter als uw aanbesteding niet deskundig gebeurt. Vooral het voortraject ervan is cruciaal. Als degelijk onderzoek ontbreekt, is de kans groot dat u straks te veel betaalt voor onvoldoende kwaliteit. En/of dat uw medewerkers extra gefrustreerd raken door materialen of diensten die niet bij uw onderwijsorganisatie passen.

ERA beschikt over de knowhow om u duurzaam te ontzorgen door het aanbestedingstraject degelijk voor u uit te voeren. Op uw maat. Van onderzoek tot implementatie, én nazorg.

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het uw onderwijscollega’s heeft opgeleverd:
Stichting ROOS, Lauwers College, CBO Noardwest Fryslân

Onderwijs | Branches | Expense Reduction Analysts
Kuiper

Transport & Logistiek

Lange weg naar herstel.
Aan uitdagingen geen gebrek…
ERA kan u helpen!

Ook de Nederlandse economie laat plots een forse krimp zien. Bijna al onze sectoren worden flink geraakt door de corona-pandemie en Transport & Logistiek scoort daarin als een van de hoogste.

Nu de sector weer wat op adem komt en de rook langzaam optrekt, lijkt de eerste schade iets minder groot dan eerst werd ingeschat. Maar volledig herstel laat nog tot 2022 op zich wachten vanwege de alom stagnerende economie. Zoals het er nu naar uitziet, komt in 2021 weer groei in beeld. Lees meer in de sectorprognose Transport en Logistiek, ABN AMRO (20/8/2020).

Hoewel bedrijven ook in crisistijd onderling zullen verschillen, wordt verwacht dat volumes in de logistieke sector dit jaar gemiddeld ruim 5% gaan krimpen. Daarnaast zorgt de dalende vraag ervoor dat ook prijzen onder druk staan, waardoor de omzet nog verder gaat dalen.

Als logistieke onderneming maakt u een spannende tijd door. Al uw tijd en expertise zullen nodig zijn om zo goed mogelijk op koers te blijven, om uw strategische bakens waar nodig op tijd te verzetten, en om u voor te bereiden op trends die uw verdienmodel kunnen beïnvloeden.

En juist die grote druk op uw corebusiness maakt dat u geen tijd meer kunt investeren in uw ondersteunende diensten en processen.
Toch helpen deze ‘niet-kernactiviteiten’ u om efficiënter te werken en uw resultaat te behouden. Voor uw bedrijfstak gaat dit bijvoorbeeld om onderhoud en reparatie, werkplaatsen, verzekeringen, ICT, tijdelijke arbeid, facility management, bedrijfskleding, facturatie, contractmanagement.

ERA heeft de expertise en de experts in huis om u te helpen dit ondersteunende deel van uw business tot volle wasdom te brengen. Zodat u nog beter kunt sturen!

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ATOC, CB, Flybe, Kuipers Logistics, Parts Express

Zakelijke dienstverlening

U levert diensten aan bedrijven?
Laat ERA u van dienst zijn om dit nog beter te doen!

Het gaat goed met de zakelijke dienstverleners in Nederland. Al een aantal jaren achtereen maakt deze brede branche een gestage groei door: volgens de cijfers van het CBS komt deze uit op ruim 25% sinds 2010. Met daarbij wel de kanttekening dat het de ene onderliggende bedrijfstak sneller beter gaat dan de andere. Zie Ontwikkeling Zakelijke Dienstverlening Nederland.

Voor veel zakelijke dienstverleners geldt dat positieve omzetontwikkeling inmiddels de trend is. En ook, dat door die boost velen van u inmiddels met hogere werkdruk en een groeiend tekort aan vakbekwame medewerkers kampen. Juist die combinatie van groei en druk op uw corebusiness kan ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt er gewoon de tijd niet meer voor.

Toch kunnen deze ‘niet-kernactiviteiten’ u helpen om efficiënter te werken. Voor uw bedrijfstak kan dit bijvoorbeeld gaan om ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, facturatie en/of facilitymanagement.
ERA heeft de expertise en de experts in huis om u te helpen dit ondersteunende deel van uw business tot volle wasdom te brengen. Zodat u nog beter kunt sturen!

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
AB Werkt, CED (video), CTB, Geldmaat, PerfectView, Raet, RaymakersvdBruggen, Uitgeverij Lannoo, TriFinance

Zakelijke dienstverlening | Branches | Expense Reduction Analysts
Zorg & Welzijn | Branches | Expense Reduction Analysts

Zorg & Welzijn

Uw zorgorganisatie ontzorgen
door efficiëntere bedrijfsvoering
en structurele kostenverbetering
als basis voor uw bekostiging.

De zorgsector staat voor veel uitdagingen.
Tegelijkertijd groeien de zorgen over de zorg voor straks:

 • Met z’n allen worden we steeds ouder
 • Maar door die vergrijzing stijgt ook de zorgvraag
 • Tegelijk verandert die stijgende zorgvraag naar zo thuis mogelijk én op persoonlijke maat
 • Waardoor de zorgkosten blijven groeien
 • Maar ook het tekort aan zorgmedewerkers stijgt gestaag
 • Innovaties als robotisering en digitalisering kunnen op veel fronten ontlastend helpen
 • Maar vernieuwing vraagt ook om bekostiging
 • Bovendien zijn er de fluctuerende financiering en de kaderende wet- en regelgeving
 • Ga daar maar eens aan staan..!

Die vele uitdagingen gecombineerd met de groeiende zorgen omtrent werkdruk en zorgkwaliteit kunnen ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt er gewoon de tijd niet meer voor.

ERA beschikt over de knowhow om u te ontzorgen en dit ondersteunende deel van uw zorgorganisatie tot volle wasdom te brengen. Denk aan gebouwgebonden, hotelmatige en facilitaire kosten, personele en cliëntgebonden kosten, finance & risk en contractmanagement.

Onze specialisten adviseren u om toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk gebruik te maken van ontwikkelingen en innovaties. Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En gespitst op optimaal kostenmanagement.

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Careander, Saxenburgh