Branches

Branches

Actief in elke branche

In een voortdurend veranderende wereld uw onderneming helpen het  beter te doen. Door efficiëntere bedrijfsvoering, door ontzorging van belastende werkzaamheden. En bovenal door optimaal kostenmanagement en creatief maatwerk. Daarin heeft ERA bijna 30 jaar expertise opgebouwd. In vrijwel alle branches, in meer dan 40 landen.

Door de jaren hebben veel bedrijven experts van ERA ingeschakeld om oplossingen te realiseren voor de meest uiteenlopende kwesties, zowel in perioden van economische recessie als in tijden van opgang en grote groei. Immers, elke tendens brengt zijn eigen kopzorgen mee, maar altijd ook zijn eigen kansen.

Voor elke klant in elke branche gaan wij de uitdaging aan zijn problemen en doelen helder te kaderen. Om vervolgens resultaatgerichte oplossingen te realiseren die aansluiten bij de tevoren gedefinieerde eisen en wensen.

Benieuwd naar onze branche-ervaringen? Lees alvast meer over 8 branches waarin we actief zijn, via het overzicht hiernaast.

Graag bouwen we ook mee aan uw succes.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Agrifood

Expense Reduction Analysts:
Duurzaam en praktisch advies
Voor uw gezonde toekomst!

Uiteraard heeft Covid-19 ook de agrifood-sector hard geraakt.
Forse supply-chainverstoringen, financieel onstabiele leveranciers, uitdagende productieplanningen door social distancing, en ingewikkeld-gewijzigde wet- en regelgeving. Allemaal plotse obstakels waar de agrifood net als vrijwel elke andere branche tegenaan loopt.

Met welke langere-termijnveranderingen agrifood-managers moeten gaan dealen door de huidige pandemie is nog afwachten. Wat we wel al zien is dat die bedrijven die hun supply-chains strak op orde houden, hun contracten op tijd bijwerken en de relaties met hun leveranciers zorgvuldig onderhouden het beste voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.

En dan zijn er ook nog de klimaatveranderingen en de internationale marktontwikkelingen die grote impact hebben op de winstgevendheid van ondernemingen. Helaas zijn ook deze lastig snel en concreet te beïnvloeden.

Om – zo goed als mogelijk – het hoofd te bieden aan al deze complexe kwesties blijft een sterke focus op innovatie en maximale efficiëntie enorm belangrijk.

Juist ook nu helpt ERA agrifood-ondernemers over de hele wereld met branchegerichte oplossingen voor ondersteunende activiteiten en processen binnen hun bedrijf. Denk aan: logistiek, verpakkingen, digitalisering en facility management. Bovendien levert onze inspanning  managers meer tijd en geld op voor de corebusiness.

Graag adviseren we ook u, toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk. Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving.

Deze infographic laat u zien op welke fronten ERA u kan ondersteunen.

Meer weten over onze ervaring?
In deze casestudies leest u hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Burg Group (video), Cox & Co, Hessing Supervers, MZBI, Sprüngli, Swiss Valley farms, Vobra Special Petfoods (video)

Agrifood | Branches | Expense Reduction Analysts
Bouw & Techniek | Branches | Expense Reduction Analysts

Bouw & Techniek

Druk met bouwmaatregelen en werkdruk?
ERA helpt u op koers te blijven!

Terwijl de bouwtechnische sector na de banken- en eurocrisis nog hard aan een inhaalslag werkt, zijn er alweer tal van nieuwe beren op de bouw-weg verschenen. Kwesties als PFAS en stikstof maken aanpak en voortgang van projecten steeds ingewikkelder. En daar komt nu de coronapandemie nog eens bij.
Lopende klussen kunnen doorgaans nog wel afgemaakt worden, met inbegrip van social distancing. Maar door de stijgende onzekerheid over hun toekomstige situatie, stellen steeds meer bedrijven, gemeenten en particulieren hun investeringsbeslissingen uit. Wat ongetwijfeld gaat leiden tot minder opdrachten en afnemende productie.

Daarnaast kampen veel bedrijven met materieeltekort en worden ze geconfronteerd met nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen en wetgeving. En bovenal is er het enorme tekort aan mankracht.

Door alles was er tegelijk op hun pad komt, zien veel bouwondernemers zich genoodzaakt innovatieve efficiencyslagen te maken en hun kosten duurzamer te managen.

Die strategische en praktische hectiek kan ertoe leiden dat de focus op ondersteunende diensten en processen verslapt. Omdat de benodigde tijd ervoor ontbreekt. Met als gevolg dat het personeel minder efficiënt werkt. Wat weer zorgt voor tijd- en omzetverlies. En voor medewerkersontevredenheid.

En juist deze ‘niet-kernactiviteiten’ kunnen u als ondernemer helpen om wel efficiencyslagen te maken. Voor uw bouwtechnische tak gaat dit bijvoorbeeld om ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, logistiek, bedrijfskleding.

ERA heeft de specialisten in huis om u hierover – op bedrijfsmaat – te adviseren.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Franke, Hobart, Lennox, Maintenance Partners, RAAP

Groothandel

De tijd van ‘dozen schuiven’ is voorbij.
ERA helpt u het verschil te maken.

De groothandel is een conjunctuurgevoelige branche. Dat de huidige pandemie enorme impact heeft op ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van internationale aanvoerketens én van de non-stopvraag van afnemers is dan ook een open deur. De effecten blijken van ongekende orde.

Want ging het in eerste instantie vooral om aanleverproblemen, nu krijgen veel bedrijven ook last van vraaguitval van retail, automotive en industrie. Met nog meer omzetdaling, en ophoping van niet-afgenomen voorraden tot gevolg.
Maar tegelijk zijn er ook bedrijven die – juist nu – hun omzet en volume zien stijgen, door vergrote behoefte aan leveringszekerheid en door veel grotere vraag. Denk aan voedingsmiddelen, beschermingsmaterialen en zorgbenodigdheden.

Vooral die groothandels die meer doen dan ‘dozen schuiven’ biedt de huidige crisis ook kansen. Bijv. door de detailhandel 24/7 te ondersteunen, door op te treden als ketenregisseur, en/of door te zorgen voor verticale ketenintegratie.

De ervaring leert echter dat extra focus op nieuwe uitdagingen er vaak toe leidt dat de aandacht voor ondersteunende activiteiten en processen verslapt. Omdat de tijd ervoor ontbreekt.
Terwijl deze niet-kernactiviteiten juist helpen om efficiënter te werken. Om uw medewerkers beter toe te rusten. En om bijv. tijdelijk personeel aan te trekken. Denk aan ICT, wagenpark & mobiliteit, (interne) logistiek, voorraadbeheer en/of facilitymanagement.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan, en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Franke, Hobart, Iddink, Mid Ocean

Maakindustrie | Branches | Expense Reduction Analysts

Maakindustrie

Blijven fabriceren
In een woelige wereld?
ERA helpt u strategisch en praktisch

Ook de Maakindustrie is getroffen door het coronavirus. Voor het eerst in de moderne productiegeschiedenis worden vraag én aanbod én beschikbaarheid van personeel tegelijkertijd beïnvloed. Wereldwijd!

Door de plotse daling van de vraag voelen bedrijven zich gedwongen om de operationele kosten waar mogelijk te verlagen. Daarnaast worstelt elke grotere fabrikant met verstoorde toeleveringen van onderdelen en grondstoffen uit Zuid-Azië. En last but not least zijn door de noodzakelijke maatregelen op het gebied van social distancing en personeelsveiligheid zo’n 40% tot 50% van de medewerkers niet in staat hun werk te doen.

Vanaf 2011 heeft de maakindustrie een gestage groei doorgemaakt. Tegelijk kampen veel bedrijven sindsdien met een gestaag toenemende werk- en innovatiedruk. Met een groeiend tekort aan vakbekwame medewerkers. En dan nu ook nog met de ongekende corona-pandemie, die overal doorheen fietst.

De experts van ERA hebben al veel ondernemers in de maakindustrie geholpen om hun kosten te verlagen en hun bedrijf efficiënter te managen. Ook u adviseren wij graag, juist in deze woelige tijd.

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ABB Spain, Alfa Laval Finland, Franke, GSI Italy, Hobart, Innolux, Lennox, Leolux Maintenance Partners, Orcon, Resato

Onderwijs

Meebouwen aan uw onderwijsinstelling
met onze aanbestedingsexpertise,
onze knowhow van duurzame kwaliteit,
én optimaal management van uw kosten,
juist ook in crisistijd!

Veel onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om Europees aan te besteden als de geldende drempel overschreden wordt. Vooral binnen het primaire en het voortgezet onderwijs leidt dat regelmatig tot aanbestedingsstress. U herkent vast een of meer van onderstaande stressverhogende factoren:

 • Moeten we – ook in crisistijd – energie blijven steken in Europees aanbesteden?
 • Onze interne organisatie is niet up-to-date aanbestedingsdeskundig.
 • Hoe formuleren we onze eisen & wensen correct en toch op onze maat?
 • De juridische toetsingskaders blijken ingewikkelder dan ingeschat.
 • Hoe bereiken we duurzame kwaliteit voor een passende prijs?
 • De accountant wijst erop dat we de aanbestedingsregels niet nakomen.
 • Lukt het ons om de dreigende aanbestedingsaanmaning door OCW voor te blijven…?

Kortom, veel hoofdbrekens naast uw groeiende zorgen omtrent de enorme werkdruk en uw strijd voor efficiënt, toekomstgericht onderwijs.

En die hoofdbrekens worden nog groter als uw aanbesteding niet deskundig gebeurt. Vooral het voortraject ervan is cruciaal. Als degelijk onderzoek ontbreekt, is de kans groot dat u straks te veel betaalt voor onvoldoende kwaliteit. En/of dat uw medewerkers extra gefrustreerd raken door materialen of diensten die niet bij uw onderwijsorganisatie passen.

ERA beschikt over de knowhow om u duurzaam te ontzorgen door het aanbestedingstraject degelijk voor u uit te voeren. Op uw maat. Van onderzoek tot implementatie, én nazorg.

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het uw onderwijscollega’s heeft opgeleverd:
Stichting ROOS, Lauwers College, CBO Noardwest Fryslân

Onderwijs | Branches | Expense Reduction Analysts
Kuiper

Transport & Logistiek

Lange weg naar herstel
Aan uitdagingen geen gebrek…
ERA kan u helpen!

Bijna alle branches worden flink geraakt door de corona-pandemie en Transport & Logistiek scoort daarin als een van de hoogste.

Nu de sector weer wat op adem komt en de rook langzaam optrekt, lijkt de eerste schade iets minder groot dan eerst werd ingeschat. Maar volledig herstel laat nog tot 2022 op zich wachten vanwege de alom stagnerende economie. Zoals het er nu naar uitziet, komt in 2021 weer groei in beeld. Lees meer in de sectorprognose Transport en Logistiek, ABN AMRO (20/8/2020).

Hoewel bedrijven ook in crisistijd onderling zullen verschillen, wordt verwacht dat volumes in de logistieke sector dit jaar gemiddeld ruim 5% gaan krimpen. Daarnaast zorgt de dalende vraag ervoor dat ook prijzen onder druk staan, waardoor de omzet nog verder gaat dalen.

Als logistieke onderneming maakt u een spannende tijd door. Al uw tijd en expertise zullen nodig zijn om zo goed mogelijk op koers te blijven, om uw strategische bakens waar nodig op tijd te verzetten, en om u voor te bereiden op trends die uw verdienmodel kunnen beïnvloeden.

En juist die grote druk op uw corebusiness maakt dat u geen tijd meer kunt investeren in uw ondersteunende diensten en processen.
Toch helpen deze ‘niet-kernactiviteiten’ u om efficiënter te werken en uw resultaat te behouden. Voor uw bedrijfstak gaat dit bijvoorbeeld om onderhoud en reparatie, werkplaatsen, verzekeringen, ICT, tijdelijke arbeid, facility management, bedrijfskleding, facturatie, contractmanagement.

ERA heeft de expertise en de experts in huis om u te helpen dit ondersteunende deel van uw business tot volle wasdom te brengen. Zodat u nog beter kunt sturen!

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ATOC, CB, Flybe, Kuipers LogisticsParts Express,  Polar Special

Zakelijke dienstverlening

U levert diensten aan bedrijven?
Laat ERA u van dienst zijn
om dit – liefst beter – te blijven doen!

De coronamaatregelen hebben een uitzonderlijk effect gehad op de Zakelijke dienstverlening en op de vooruitzichten voor de branche. Plotsklaps werden bedrijven gedwongen om over te stappen naar zoveel mogelijk thuiswerken. Én om dit voor elke medewerker te faciliteren.

Alles op het gebied van papier en hard copy voelt ineens als achterhaald. De afhankelijkheid van efficiënte digitale technologie blijkt groter dan ooit, zelfs cruciaal.
Bovendien lijkt het er nu al op dat veel ingezette veranderingen niet zomaar teruggedraaid gaan worden. Met als gevolg ook hoofdbrekens omtrent werkplekken, toekomstig kantooroppervlak, huisvesting en de daaraan gekoppelde inzet van ondersteunend/facilitair personeel.

Een aantal jaren achtereen hebben veel ondernemers in deze brede branche een gestage groei doorgemaakt, al is het de ene bedrijfstak wel beter gegaan dan de andere. Maar naast die groei kampen velen ook met een groeiend tekort aan vakbekwame medewerkers en daardoor met groeiende werkdruk.

Als je als ondernemer het hoofd moet bieden aan zoveel uiteenlopende kwesties, dan wordt het ingewikkeld om ook nog te focussen op ondersteunende diensten en processen. U hebt er gewoon de tijd niet voor. Vooral nu corona zoveel op z’n kop zet.

Toch kunnen uw niet-kernactiviteiten u helpen om efficiënter te werken en om tijd én geld te besparen. Denk aan ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, facturatie en/of facilitymanagement.

ERA heeft de experts in huis om u hierbij te helpen. Juist ook in deze veranderende realiteit.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
AB Werkt, CED (video), CTB, Geldmaat, PerfectView, RAAP, Raet, RaymakersvdBruggen, Uitgeverij Lannoo, TriFinance

Zakelijke dienstverlening | Branches | Expense Reduction Analysts
Zorg & Welzijn | Branches | Expense Reduction Analysts

Zorg & Welzijn

Uw zorgorganisatie ontzorgen
door efficiëntere bedrijfsvoering
en duurzame kostenverbetering
Juist nu!

Geen enkele branche wordt directer door Covid-19 getroffen dan de Zorg. En helaas leidt dat tot nog meer – en nu ook onvoorstelbare – zorgzorgen. Want aan uitdagingen hebben zorgorganisaties al jaren geen gebrek. Vooral vanwege de groeiende hoofdbrekens over de zorg voor straks:

 • Immers, met z’n allen worden we steeds ouder
 • Maar door die vergrijzing stijgt ook de zorgvraag
 • Tegelijk verandert die stijgende zorgvraag naar zo thuis mogelijk én op persoonlijke maat
 • Waardoor de zorgkosten blijven groeien
 • Maar ook het tekort aan zorgmedewerkers stijgt gestaag
 • Innovaties als robotisering en digitalisering kunnen op veel fronten ontlastend helpen
 • Maar vernieuwing vraagt ook om bekostiging
 • Bovendien zijn er de fluctuerende financiering en de kaderende wet- en regelgeving
 • En daar bovenop dan nu de coronacrisis, die echt alles op z’n kop zet .

Ga daar maar eens aan staan..!

Die groeiende zorgen omtrent werkdruk en zorgkwaliteit gecombineerd met de vele uitdagingen kunnen ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt er gewoon de tijd niet meer voor.

ERA beschikt over de knowhow om u hierin te ontzorgen. Denk aan gebouwgebonden, hotelmatige en facilitaire kosten, personele en cliëntgebonden kosten, finance & risk en contractmanagement.

Onze specialisten adviseren u om toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk gebruik te maken van ontwikkelingen en innovaties. Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En gespitst op optimaal kostenmanagement.

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Careander, Saxenburgh