Branches

Branches

Actief in elke branche

In een voortdurend veranderende wereld uw onderneming helpen het  beter te doen. Door efficiëntere bedrijfsvoering, door ontzorging van belastende werkzaamheden. En bovenal door optimaal kostenmanagement en creatief maatwerk. Daarin heeft ERA inmiddels 30 jaar expertise opgebouwd. In vrijwel alle branches, in meer dan 40 landen.

Door de jaren hebben veel bedrijven experts van ERA ingeschakeld om oplossingen te realiseren voor de meest uiteenlopende kwesties, zowel in perioden van economische recessie als in tijden van opgang en grote groei. Immers, elke tendens brengt zijn eigen kopzorgen mee, maar altijd ook zijn eigen kansen.

Voor elke klant in elke branche gaan wij de uitdaging aan zijn problemen en doelen helder te kaderen. Om vervolgens resultaatgerichte oplossingen te realiseren die aansluiten bij de tevoren gedefinieerde eisen en wensen.

Benieuwd naar onze branche-ervaringen? Lees alvast meer over 8 branches waarin we actief zijn, via het overzicht hiernaast.

Graag bouwen we ook mee aan uw succes.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Agrifood

Expense Reduction Analysts:
Duurzaam en praktisch advies
Voor uw gezonde toekomst!

Nederlandse agrifood-sector toonaangevend op wereldmarkt

Vooral agritech-gerelateerde innovaties staan internationaal hoog aangeschreven. Denk bijv. aan de introductie van kweekvlees en de brede toepassing van AI en robotica in de (glas)tuinbouw en de veeteelt.

Ook wolken aan de landbouwlucht

* Juist als wereldspeler kan de sector sneller geraakt worden door internationale kwesties. De forse 17%-stijging van de exportwaarde in 2022 (die uitkwam op € 122,3 miljard) is bijv. volledig te wijten aan hogere prijzen, met name door de oorlog in Oekraine en de gestegen energieprijzen. En niet door meer volume.

* Daarnaast benadrukt de hoge marktpositie het grote aandeel aan de milieuproblematiek die de agrifood veroorzaakt.

* De enorme, mondiale gevolgen van klimaatverandering maken dagelijks duidelijk dat er nu maatregelen genomen moeten worden. Dat alleen ‘anders denken’ geen optie is. Dat ‘anders doen’ nu een must is.

* Die andere, duurzame aanpak van alle milieu-trubbels leidt echter tot grote verdeeldheid. In de politiek en in de samenleving. Wat dit voor individuele agrifood-bedrijven gaat betekenen is nog onzeker. Maar dat de impact op hun bedrijfsvoering, winstgevendheid en ook hun toekomst ingrijpend zal zijn, behoeft geen twijfel.

Expertise en tijd en geld

Juist bij al deze kwesties helpt ERA agrifood-ondernemers over de hele wereld met branchegerichte verbeteringen voor ondersteunende activiteiten en processen binnen hun bedrijf. Denk aan: verduurzaming, logistiek, verpakkingen, digitalisering en facility management. Onze expertise levert ondernemers tijd en middelen op voor de strategische en langere-termijn uitdagingen.

Graag adviseren we ook u, toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk

Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En bovenal voor duurzamer en energiebewuster ondernemen.

Deze infographic laat u zien op welke fronten ERA u kan ondersteunen.

Meer weten over onze ervaring?
In deze casestudies leest u hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Burg Group (video), Cox & Co, CP Foods, Henri Willig GroepHessing Supervers, MZBI, Sprüngli, Swiss Valley farms, Vobra Special Petfoods (video)

Agrifood | Branches | Expense Reduction Analysts
Bouw & Techniek | Branches | Expense Reduction Analysts

Bouw & Techniek

Druk met bouwmaatregelen en werkdruk?
ERA helpt u op koers te blijven!

Terwijl corona amper achter de rug is, zijn er nog steeds tal van andere en ook nieuwe beren op de bouwweg.

Ingewikkelde randvoorwaarden

Kwesties als stikstof en PFAS maken aanpak en voortgang van projecten steeds ingewikkelder. Lopende klussen kunnen doorgaans nog wel afgemaakt worden. Maar door de stijgende onzekerheid over hun toekomstige situatie, stellen steeds meer bedrijven, gemeenten en particulieren hun investeringsbeslissingen uit. En hun opdrachten.

Veel uitdagingen

Daarnaast kampen veel bedrijven met materiaaltekort. Worden ze geconfronteerd met nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen en wetgeving. En bovenal is er de inflatie en het enorme tekort aan mankracht.

Hectiek & Focus

Die strategische en praktische hectiek kan ertoe leiden dat de focus op ondersteunende diensten en processen verslapt. Omdat de benodigde tijd ervoor ontbreekt. Met als gevolg dat het personeel minder efficiënt werkt. Wat weer zorgt voor tijd- en omzetverlies. En voor medewerkers-ontevredenheid.

En juist deze ‘niet-kernactiviteiten’ kunnen u als ondernemer helpen om wel efficiencyslagen te maken. Voor uw bouwtechnische tak gaat dit bijvoorbeeld om ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, logistiek, bedrijfskleding.

ERA heeft de specialisten in huis om u hierover – op bedrijfsmaat – te adviseren.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
BAUER Gruppe, Franke, Hobart, Jünger, Lennox, Maintenance Partners, RAAP

Groothandel

De tijd van ‘dozen schuiven’ is voorbij
ERA helpt u het verschil te maken

De groothandel is een conjunctuurgevoelige branche. Dat de pandemie enorme impact heeft gehad op bedrijven die sterk afhankelijk zijn van internationale aanvoerketens én van de non-stopvraag van afnemers, is dan ook een open deur. En daar komt nu alweer de oorlog in Oekraïne bij.

Stapelende hoofdbrekens

Aanleverproblemen door fabriekssluitingen. Overbelast, ontregeld en vertraagd containervervoer. Onduidelijke transittijden. Kosten die de pan uit rijzen, denk aan zeevracht en energie. Waardoor orders steeds vaker later geleverd worden. Waardoor klantrelaties onder druk komen te staan. Waardoor leveringszekerheid vaak weer belangrijker wordt dan de kosten. Waardoor …

Groothandel-kansen

Maar toch biedt deze ingewikkelde tijd ook kansen. Vooral voor die groothandels die meer doen dan ‘dozen schuiven’. Bijv. door de detailhandel 24/7 te ondersteunen, door op te treden als ketenregisseur, en/of door te zorgen voor verticale ketenintegratie.

Nieuwe uitdagingen?
Tijd doet ertoe!

De ervaring leert echter dat extra focus op nieuwe uitdagingen er vaak toe leidt dat de aandacht voor ondersteunende activiteiten en processen verslapt. Omdat de tijd ervoor ontbreekt.
Terwijl deze niet-kernactiviteiten juist helpen om efficiënter te werken. Om uw medewerkers beter toe te rusten. En om bijv. tijdelijk personeel aan te trekken. Denk aan ICT, wagenpark & mobiliteit, (interne) logistiek, voorraadbeheer en/of facilitymanagement.

Meet weten over onze ervaring?
En hoe u meer uit uw tijd haalt?

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan, en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Commaxx GroupFranke, Hobart, Iddink, Mid Ocean

Maakindustrie | Branches | Expense Reduction Analysts

Maakindustrie

Blijven fabriceren
In een woelige wereld?
ERA helpt u strategisch en praktisch

De Maakindustrie maakt een uitdagende tijd door. Voor het eerst in de moderne productiegeschiedenis staan vraag én aanbod én beschikbaarheid van personeel tegelijkertijd onder druk.

Ongekende reuring

Veel bedrijven in de maakindustrie ondervinden nog steeds flinke gevolgen van alles wat corona overhoophaalde. En nu komt daar de oorlog in Oekraïne alweer bij.

Met als effect wereldwijd verstoorde toeleveringsketens. Forse kostenstijgingen voor transport en energie. Grote onzekerheid over leveringen. En tekorten aan materialen en onderdelen, mogelijk zelfs aan aardgas.

En daarbovenop nog het voortdurende puzzelen met de krappe personeelsbezetting. En met de CO2-uitsoot die naar beneden moet.

Leveringszekerheid onder druk

Al die ontwikkelingen bij elkaar zetten de leveringszekerheid en de prijsstelling van de maakindustrie behoorlijk onder druk. En daarmee de relaties met de klanten.

Bovendien is er zo amper ruimte om tijd en geld te investeren in innovatie en duurzamer ondernemen. Ga er maar aanstaan.

De experts van ERA hebben al veel ondernemers in de maakindustrie geholpen.
Zowel om de kosten te verlagen als om hun bedrijf efficiënter te managen bij actuele kwesties.

Ook u adviseren wij graag, juist in deze woelige tijd.

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ABB Spain, Alfa Laval Finland, BAUER Gruppe, Franke, GSI Italy, Hobart, Innolux, Jünger, Lennox, Leolux Maintenance Partners, Orcon, Resato

Onderwijs

Meebouwen aan uw onderwijsinstelling
met onze aanbestedingsexpertise,
onze knowhow van duurzame kwaliteit,
én optimaal management van uw kosten

Veel onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om Europees aan te besteden als de geldende drempel overschreden wordt. Vooral binnen het primaire en het voortgezet onderwijs leidt dat regelmatig tot aanbestedingsstress. U herkent vast een of meer van onderstaande stressverhogende factoren:

 • Moeten we energie blijven steken in Europees aanbesteden?
 • Onze interne organisatie is niet up-to-date aanbestedingsdeskundig.
 • Hoe formuleren we onze eisen & wensen correct en toch op onze maat?
 • De juridische toetsingskaders blijken ingewikkelder dan ingeschat.
 • Hoe bereiken we duurzame kwaliteit voor een passende prijs?
 • De accountant wijst erop dat we de aanbestedingsregels niet nakomen.
 • Lukt het ons om de dreigende aanbestedingsaanmaning door OCW voor te blijven…?

Kortom, veel hoofdbrekens naast uw groeiende zorgen omtrent de enorme werkdruk en uw strijd voor efficiënt, toekomstgericht onderwijs.

En die hoofdbrekens worden nog groter als uw aanbesteding niet deskundig gebeurt. Vooral het voortraject ervan is cruciaal. Als degelijk onderzoek ontbreekt, is de kans groot dat u straks te veel betaalt voor onvoldoende kwaliteit. En/of dat uw medewerkers extra gefrustreerd raken door materialen of diensten die niet bij uw onderwijsorganisatie passen.

ERA beschikt over de knowhow om u duurzaam te ontzorgen door het aanbestedingstraject degelijk voor u uit te voeren. Op uw maat. Van onderzoek tot implementatie, én nazorg.

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het uw onderwijscollega’s heeft opgeleverd:
British School in the Netherlands, CBO Noardwest Fryslân , Lauwers College , Stichting ROOS

Onderwijs | Branches | Expense Reduction Analysts
Kuiper

Transportmarkt nog altijd overspannen

Vraag naar transportdiensten lijkt groter dan aanbod

Nieuwe markten zoals e-commerce hebben grote verschuivingen veroorzaakt. Maar de huidige geopolitieke situatie, inflatie, personeelstekorten en nieuwe regelgeving zorgen alweer voor nieuwe hoofdbrekens. De capaciteit op korte termijn uitbreiden is ingewikkeld. Bestaande klanten bedienen, blijkt soms al moeilijk genoeg.

Ook kansen
Uiteraard biedt deze situatie ook kansen. Logistieke bedrijven die snel in kunnen springen op de veranderingen in deze dynamische markt zullen de winnaars van de toekomst zijn. Veel ondernemers weten zich nog altijd te onderscheiden door verrassend in te spelen op specifieke wensen van hun klanten.

En nieuwe uitdagingen
Reductie van CO2 is ook in de transportbranche een hot item. Duurzamer werken begint echter met experimenteren. En dus ook met investeren. Schaalgrootte lijkt daarop een logisch antwoord. Maar hoe realiseert u dat? Door overname? Door samenwerking met een collega? Door autonome groei? Welke invloed hebben de energie- en brandstofprijzen op uw mogelijkheden om op korte termijn te verduurzamen?

En daar bovenop: waar vindt u de chauffeurs met wie u wilt groeien? En hoe houdt u goede chauffeurs vast in deze overspannen arbeidsmarkt?

Wat blijft, zijn de beperkte marges waartegen gewerkt wordt. En de zeer beperkte tijd om naar alles te kijken.

Dat is waar ERA u bij kan helpen. Doordat we kennis, expertise en tijd inbrengen. En daarmee de zekerheid dat nergens meer kosten weglekken. En met concrete antwoorden op vragen, zoals:

 • Voertuigen langer laten doorlopen, hoe regel je dan het onderhoud?
 • Tanken tegen de beste tarieven, zonder dat chauffeurs om moeten rijden?
 • Kan de inkoop van banden nog scherper? Ook met minder stilstand?
 • Passen de heftrucks in het warehouse bij de werkzaamheden?
 • Als je mensen weinig schade rijden, kan de premie dan gelijk blijven of lager?
 • Hoe regel je snel voldoende uitzendkrachten? En hoe neem je tijdelijk personeel in vaste dienst?

Meer weten over de ervaring van ERA’s experts?

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ATOC, CB, Flybe, Kuipers LogisticsParts Express, Int. Transportbedrijf P. DaemenPolar Special

Zakelijke dienstverlening

U levert diensten aan bedrijven?
Laat ERA u van dienst zijn
om dit – liefst beter – te blijven doen!

Een aantal jaren achtereen hebben veel ondernemers in deze brede branche een gestage groei doorgemaakt. Corona zette compleet onvoorzien een grote punt achter die trend. Al was de plotse dip voor de ene bedrijfstak wel veel groter dan voor de andere. Sommige bedrijven zijn zelfs verrast met extra omzet.

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de branche in z’n totaliteit binnen afzienbare weer gaat groeien. Naast dit mooie perspectief is er echter ook -alweer- een fors tekort aan vakbekwame medewerkers. Waardoor de werkdruk toeneemt.

Bovendien lijkt het erop dat hybride werken de norm aan het worden is. Met als gevolg extra uitdagingen voor werkplekken, toekomstig kantooroppervlak, huisvesting en de daaraan gekoppelde inzet van ondersteunend/facilitair personeel.

Als je als ondernemer het hoofd moet bieden aan zoveel uiteenlopende kwesties, dan wordt het ingewikkeld om ook nog te focussen op ondersteunende diensten en processen. U hebt er gewoon de tijd niet voor.

Toch kunnen uw niet-kernactiviteiten u helpen om efficiënter te werken. En om tijd én geld te besparen. Denk bijvoorbeeld aan ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, facturatie en/of facilitymanagement.

ERA heeft de experts in huis om u hierbij te helpen. Juist ook in deze veranderende realiteit.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
AB Werkt, CED (video), CTB, Geldmaat, PerfectView, RAAP, Raet, RaymakersvdBruggen, Uitgeverij Lannoo, TriFinance

Zakelijke dienstverlening | Branches | Expense Reduction Analysts
Zorg & Welzijn | Branches | Expense Reduction Analysts

Zorg & Welzijn

Uw zorgorganisatie ontzorgen
door efficiëntere bedrijfsvoering
en duurzame kostenverbetering
Juist nu!

Geen enkele branche werd én wordt directer door Covid-19 getroffen dan de Zorg. En helaas leidt dat tot nog meer zorgzorgen. Want aan uitdagingen hebben zorgorganisaties al jaren geen gebrek. Vooral vanwege de groeiende hoofdbrekens over de zorg voor straks:

 • Immers, met z’n allen worden we steeds ouder
 • Maar door die vergrijzing stijgt ook de zorgvraag
 • Tegelijk verandert die stijgende zorgvraag naar zo thuis mogelijk én op persoonlijke maat
 • Waardoor de zorgkosten blijven groeien
 • Maar ook het tekort aan zorgmedewerkers stijgt gestaag
 • Innovaties als robotisering en digitalisering kunnen op veel fronten ontlastend helpen
 • Maar vernieuwing vraagt ook om bekostiging
 • Bovendien zijn er de fluctuerende financiering en de kaderende wet- en regelgeving
 • En daar bovenop de aanhoudende corona-perikelen.

Ga daar maar eens aan staan..!

Die groeiende zorgen omtrent werkdruk en zorgkwaliteit gecombineerd met de vele uitdagingen kunnen ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt er gewoon de tijd niet meer voor.

ERA beschikt over de knowhow om u hierin te ontzorgen. Denk aan gebouw-gebonden, hotelmatige en facilitaire kosten, personele en cliëntgebonden kosten, finance & risk en contractmanagement.

Onze specialisten adviseren u om toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk gebruik te maken van ontwikkelingen en innovaties. Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En gespitst op optimaal kostenmanagement.

Meer weten over onze ervaring, bijv. bij GGZ, Jeugdzorg, Medische laboratoria, Tandartspraktijken, Ziekenhuizen en Zorggroepen?