Branches

Branches

Actief in elke branche

In een voortdurend veranderende wereld uw onderneming helpen het  beter te doen. Door efficiëntere bedrijfsvoering, door ontzorging van belastende werkzaamheden. En bovenal door optimaal kostenmanagement en creatief maatwerk. Daarin heeft ERA inmiddels 30 jaar expertise opgebouwd. In vrijwel alle branches, in meer dan 40 landen.

Door de jaren hebben veel bedrijven experts van ERA ingeschakeld om oplossingen te realiseren voor de meest uiteenlopende kwesties, zowel in perioden van economische recessie als in tijden van opgang en grote groei. Immers, elke tendens brengt zijn eigen kopzorgen mee, maar altijd ook zijn eigen kansen.

Voor elke klant in elke branche gaan wij de uitdaging aan zijn problemen en doelen helder te kaderen. Om vervolgens resultaatgerichte oplossingen te realiseren die aansluiten bij de tevoren gedefinieerde eisen en wensen.

Benieuwd naar onze branche-ervaringen? Lees alvast meer over 8 branches waarin we actief zijn, via het overzicht hiernaast.

Graag bouwen we ook mee aan uw succes.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Agrifood

Expense Reduction Analysts:
Duurzaam en praktisch advies
Voor uw gezonde toekomst!

De Nederlandse agrifood-sector is toonaangevend op de wereldmarkt

Als exporteur nemen we zelfs de tweede plaats in, na de Verenigde Staten. Voor 2020 komt de Nederlandse agrifood-export uit op 95,6 miljard euro, dat is bijna 20% van onze totale export.

Ook wolken aan de landbouwlucht

* Onze hoge wereldmarkpositie heeft ook een keerzijde. Deze benadrukt ook ons grote aandeel aan de milieuproblematiek die de agrifood veroorzaakt.

*  De enorme, mondiale gevolgen van klimaatverandering maken dagelijks duidelijk dat er nu maatregelen genomen moeten worden. Dat alleen ‘anders denken’ geen optie is. Dat ‘anders doen’ nu een must is.

* Die andere, duurzame aanpak van alle milieutrubbels heeft grote impact op de bedrijfsvoering van agrifood-ondernemingen. Ook op hun winstgevendheid. En daarmee ook op hun toekomst.

* En dan is er nog het corona-virus. Ook de agrifood-sector werd en wordt erdoor geraakt, al verschilt de impact per bedrijfstak. Supplychain-verstoringen, uitdagende productieplanningen, en tijdelijke voorschriften zijn plotse obstakels waarmee gedeald moet worden. Of en welke langetermijn-gevolgen de pandemie voor ondernemers zal hebben, is nog afwachten.

Expertise en tijd en geld

Juist bij al deze kwesties helpt ERA agrifood-ondernemers over de hele wereld met branchegerichte verbeteringen voor ondersteunende activiteiten en processen binnen hun bedrijf. Denk aan: logistiek, verpakkingen, digitalisering en facility management. Bovendien levert onze expertise ondernemers en managers meer tijd en geld op voor de corebusiness.

Graag adviseren we ook u, toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk

Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En bovenal voor duurzamer en energiebewuster ondernemen.

Deze infographic laat u zien op welke fronten ERA u kan ondersteunen.

Meer weten over onze ervaring?
In deze casestudies leest u hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Burg Group (video), Cox & Co, CP FoodsHessing Supervers, MZBI, Sprüngli, Swiss Valley farms, Vobra Special Petfoods (video)

Agrifood | Branches | Expense Reduction Analysts
Bouw & Techniek | Branches | Expense Reduction Analysts

Bouw & Techniek

Druk met bouwmaatregelen en werkdruk?
ERA helpt u op koers te blijven!

Terwijl de bouwtechnische sector na de banken- en eurocrisis nog hard aan een inhaalslag werkt, zijn er alweer tal van nieuwe beren op de bouwweg verschenen.

Ingewikkelde randvoorwaarden

Kwesties als PFAS en stikstof maken aanpak en voortgang van projecten steeds ingewikkelder. Lopende klussen kunnen doorgaans nog wel afgemaakt worden. Maar door de stijgende onzekerheid over hun toekomstige situatie, stellen steeds meer bedrijven, gemeenten en particulieren hun investeringsbeslissingen uit. Wat ongetwijfeld gaat leiden tot minder opdrachten en afnemende productie.

Veel uitdagingen

Daarnaast kampen veel bedrijven met materieeltekort. Worden ze geconfronteerd met nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen en wetgeving. En bovenal is er het enorme tekort aan mankracht.

Hectiek & Focus

Die strategische en praktische hectiek kan ertoe leiden dat de focus op ondersteunende diensten en processen verslapt. Omdat de benodigde tijd ervoor ontbreekt. Met als gevolg dat het personeel minder efficiënt werkt. Wat weer zorgt voor tijd- en omzetverlies. En voor medewerkersontevredenheid.

En juist deze ‘niet-kernactiviteiten’ kunnen u als ondernemer helpen om wel efficiencyslagen te maken. Voor uw bouwtechnische tak gaat dit bijvoorbeeld om ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, logistiek, bedrijfskleding.

ERA heeft de specialisten in huis om u hierover – op bedrijfsmaat – te adviseren.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
BAUER Gruppe, Franke, Hobart, Jünger, Lennox, Maintenance Partners, RAAP

Groothandel

De tijd van ‘dozen schuiven’ is voorbij
ERA helpt u het verschil te maken

De groothandel is een conjunctuurgevoelige branche. Dat de pandemie enorme impact heeft op ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van internationale aanvoerketens én van de non-stopvraag van afnemers is dan ook een open deur. De effecten blijken van ongekende orde.

Stapelende hoofdbrekens

In eerste instantie ging het vooral om aanleverproblemen door fabriekssluitingen. Inmiddels hebben veel bedrijven ook te maken met de gevolgen van overbelast, ontregeld en vertraagd containervervoer en onduidelijke transittijden. En met kosten die de pan uit rijzen, denk aan zeevracht en energie. Met als gevolg: stijgende onzekerheid of orders wel op tijd geleverd kunnen worden. Waardoor klantrelaties onder druk komen te staan. Waardoor leveringszekerheid vaak weer belangrijker wordt dan de kosten. Waardoor …

Groothandel-kansen

Maar toch biedt de huidige crisis ook kansen. Vooral voor die groothandels die meer doen dan ‘dozen schuiven’. Bijv. door de detailhandel 24/7 te ondersteunen, door op te treden als ketenregisseur, en/of door te zorgen voor verticale ketenintegratie.

Nieuwe uitdagingen?
Tijd doet ertoe!

De ervaring leert echter dat extra focus op nieuwe uitdagingen er vaak toe leidt dat de aandacht voor ondersteunende activiteiten en processen verslapt. Omdat de tijd ervoor ontbreekt.
Terwijl deze niet-kernactiviteiten juist helpen om efficiënter te werken. Om uw medewerkers beter toe te rusten. En om bijv. tijdelijk personeel aan te trekken. Denk aan ICT, wagenpark & mobiliteit, (interne) logistiek, voorraadbeheer en/of facilitymanagement.

Meet weten over onze ervaring?
En hoe u meer uit uw tijd haalt?

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan, en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Commaxx GroupFranke, Hobart, Iddink, Mid Ocean

Maakindustrie | Branches | Expense Reduction Analysts

Maakindustrie

Blijven fabriceren
In een woelige wereld?
ERA helpt u strategisch en praktisch

De Maakindustrie maakt een uitdagende tijd door. Voor het eerst in de moderne productiegeschiedenis staan vraag én aanbod én beschikbaarheid van personeel tegelijkertijd onder druk.

Ongekende reuring

Dat een virus zo’n ongekende reuring kan veroorzaken… Veel bedrijven in de maakindustrie ondervinden er nog steeds flinke gevolgen van.
Wat begon met een dramatische daling van de vraag is onverwacht snel veranderd in een aanzwellende vraag naar ‘sneller meer’. Met als effect wereldwijd enorm verstoorde toeleveringsketens. Forse kostenstijgingen voor transport en energie. En grote onzekerheid over leveringen.
En daarbovenop nog het puzzelen met de aanhoudende krappe personeelsbezetting. En met de CO2-uitsoot die naar beneden moet.

Leveringszekerheid onder druk

Al die ontwikkelingen bij elkaar zetten de leveringszekerheid van de maakindustrie behoorlijk onder druk. En daarmee de relaties met de klanten. Bovendien is er zo amper ruimte om tijd en geld te investeren in innovatie en duurzamer ondernemen. Ga er maar aanstaan.

De experts van ERA hebben al veel ondernemers in de maakindustrie geholpen.
Zowel om de kosten te verlagen als om hun bedrijf efficiënter te managen bij actuele kwesties.

Ook u adviseren wij graag, juist in deze woelige tijd.

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ABB Spain, Alfa Laval Finland, BAUER Gruppe, Franke, GSI Italy, Hobart, Innolux, Jünger, Lennox, Leolux Maintenance Partners, Orcon, Resato

Onderwijs

Meebouwen aan uw onderwijsinstelling
met onze aanbestedingsexpertise,
onze knowhow van duurzame kwaliteit,
én optimaal management van uw kosten,
juist ook in crisistijd!

Veel onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om Europees aan te besteden als de geldende drempel overschreden wordt. Vooral binnen het primaire en het voortgezet onderwijs leidt dat regelmatig tot aanbestedingsstress. U herkent vast een of meer van onderstaande stressverhogende factoren:

 • Moeten we energie blijven steken in Europees aanbesteden?
 • Onze interne organisatie is niet up-to-date aanbestedingsdeskundig.
 • Hoe formuleren we onze eisen & wensen correct en toch op onze maat?
 • De juridische toetsingskaders blijken ingewikkelder dan ingeschat.
 • Hoe bereiken we duurzame kwaliteit voor een passende prijs?
 • De accountant wijst erop dat we de aanbestedingsregels niet nakomen.
 • Lukt het ons om de dreigende aanbestedingsaanmaning door OCW voor te blijven…?

Kortom, veel hoofdbrekens naast uw groeiende zorgen omtrent de enorme werkdruk en uw strijd voor efficiënt, toekomstgericht onderwijs.

En die hoofdbrekens worden nog groter als uw aanbesteding niet deskundig gebeurt. Vooral het voortraject ervan is cruciaal. Als degelijk onderzoek ontbreekt, is de kans groot dat u straks te veel betaalt voor onvoldoende kwaliteit. En/of dat uw medewerkers extra gefrustreerd raken door materialen of diensten die niet bij uw onderwijsorganisatie passen.

ERA beschikt over de knowhow om u duurzaam te ontzorgen door het aanbestedingstraject degelijk voor u uit te voeren. Op uw maat. Van onderzoek tot implementatie, én nazorg.

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het uw onderwijscollega’s heeft opgeleverd:
British School in the Netherlands, CBO Noardwest Fryslân , Lauwers College , Stichting ROOS

Onderwijs | Branches | Expense Reduction Analysts
Kuiper

Transport & Logistiek

Drukker dan ooit!
Maar hoe nu verder?

Veel ondernemers in Transport & Logistiek zijn nu nog drukker dan in 2019. En dat is positief!

Nieuwe markten zoals e-commerce zorgen voor grote verschuivingen. Maar ook voor nieuwe kansen. Brexit bezorgt menigeen hoofdbrekens. Maar maakt soms ook betere tarieven op de UK mogelijk. En daarnaast weten veel ondernemers zich nog altijd te onderscheiden door verrassend goed in te spelen op de specifieke wensen van hun klanten.

Nieuwe uitdagingen zijn er ook

Reductie van CO2 is ook in deze branche een hot item. Duurzamer werken begint echter met experimenteren. En dus ook met investeren.
Schaalgrootte lijkt daarop een logisch antwoord. Maar hoe realiseert u dat? Door overname? Door samenwerking met een collega? Door autonome groei?
En daar bovenop: waar vindt u de chauffeurs met wie u wilt groeien? En hoe houdt u goede chauffeurs vast in de huidige overspannen arbeidsmarkt?

Wat blijft, zijn de beperkte marges waartegen gewerkt wordt. En de zeer beperkte tijd om naar alles te kijken.

En dat is waar ERA u bij kan helpen. Doordat we kennis, expertise en tijd inbrengen. Met concrete antwoorden op vragen zoals:

 • Kiezen voor onderhoudscontracten bij aanschaf, liever losse deals, of toch een eigen werkplaats?
 • Veel laten verzekeren, of een groter deel zelf dragen?
 • Kun je die premiestijgingen eindelijk stoppen?
 • Passen de heftrucks in het warehouse bij de werkzaamheden?
 • Hoe regel je voldoende uitzendkrachten op het moment dat ze nodig zijn? Is het tarief dan ook goed?
 • Veel verschillende onderdelen en gereedschappen, nog meer leveranciers, kan dat slimmer?
 • Kun je brandstof en banden nog scherper inkopen en daardoor besparen?

Meer weten over de ervaring van ERA’s experts?

Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ATOC, CB, Flybe, Kuipers LogisticsParts Express,  Polar Special

Zakelijke dienstverlening

U levert diensten aan bedrijven?
Laat ERA u van dienst zijn
om dit – liefst beter – te blijven doen!

De coronamaatregelen hebben een uitzonderlijk effect gehad op de zakelijke dienstverlening. Bovendien lijkt het erop dat veel ingezette veranderingen niet zomaar teruggedraaid gaan worden. Met als gevolg extra uitdagingen omtrent werkplekken, toekomstig kantooroppervlak, huisvesting en de daaraan gekoppelde inzet van ondersteunend/facilitair personeel.

Een aantal jaren achtereen hebben veel ondernemers in deze brede branche een gestage groei doorgemaakt. Corona zette compleet onvoorzien een grote punt achter die trend. Al was de plotse dip voor de ene bedrijfstak wel veel groter dan voor de andere. Sommige bedrijven zijn zelfs verrast met extra omzet.

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de branche in z’n totaliteit binnen afzienbare weer gaat groeien.
Naast dit mooie vooruitzicht is er echter – net als voor de pandemie – alweer een fors tekort aan vakbekwame medewerkers. En dat tekort wordt alleen maar groter. Waardoor ook de werkdruk toeneemt.

Als je als ondernemer het hoofd moet bieden aan zoveel uiteenlopende kwesties, dan wordt het ingewikkeld om ook nog te focussen op ondersteunende diensten en processen. U hebt er gewoon de tijd niet voor.

Toch kunnen uw niet-kernactiviteiten u helpen om efficiënter te werken. En om tijd én geld te besparen. Denk bijvoorbeeld aan ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, facturatie en/of facilitymanagement.

ERA heeft de experts in huis om u hierbij te helpen. Juist ook in deze veranderende realiteit.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
AB Werkt, CED (video), CTB, Geldmaat, PerfectView, RAAP, Raet, RaymakersvdBruggen, Uitgeverij Lannoo, TriFinance

Zakelijke dienstverlening | Branches | Expense Reduction Analysts
Zorg & Welzijn | Branches | Expense Reduction Analysts

Zorg & Welzijn

Uw zorgorganisatie ontzorgen
door efficiëntere bedrijfsvoering
en duurzame kostenverbetering
Juist nu!

Geen enkele branche wordt directer door Covid-19 getroffen dan de Zorg. En helaas leidt dat tot nog meer – en nu ook onvoorstelbare – zorgzorgen. Want aan uitdagingen hebben zorgorganisaties al jaren geen gebrek. Vooral vanwege de groeiende hoofdbrekens over de zorg voor straks:

 • Immers, met z’n allen worden we steeds ouder
 • Maar door die vergrijzing stijgt ook de zorgvraag
 • Tegelijk verandert die stijgende zorgvraag naar zo thuis mogelijk én op persoonlijke maat
 • Waardoor de zorgkosten blijven groeien
 • Maar ook het tekort aan zorgmedewerkers stijgt gestaag
 • Innovaties als robotisering en digitalisering kunnen op veel fronten ontlastend helpen
 • Maar vernieuwing vraagt ook om bekostiging
 • Bovendien zijn er de fluctuerende financiering en de kaderende wet- en regelgeving
 • En daar bovenop dan nu de coronacrisis, die echt alles op z’n kop zet .

Ga daar maar eens aan staan..!

Die groeiende zorgen omtrent werkdruk en zorgkwaliteit gecombineerd met de vele uitdagingen kunnen ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt er gewoon de tijd niet meer voor.

ERA beschikt over de knowhow om u hierin te ontzorgen. Denk aan gebouwgebonden, hotelmatige en facilitaire kosten, personele en cliëntgebonden kosten, finance & risk en contractmanagement.

Onze specialisten adviseren u om toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk gebruik te maken van ontwikkelingen en innovaties. Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En gespitst op optimaal kostenmanagement.

Meer weten over onze ervaring, bijv. bij GGZ, Jeugdzorg, Medische laboratoria, Tandartspraktijken, Ziekenhuizen en Zorggroepen?