Verzekeringen

Verzekeren:
van non-issue
naar strategisch hulpmiddel!

Verzekeren gaat over snel weer verder kunnen na brand of schade. Over het voorkomen van wrijving met uw klant als een zending verlaat aankomt, uw product defect blijkt, of uw advies niet juist. Verzekeren gaat ook over zorg voor uw medewerkers, bij verzuim, ongevallen en pensioen.

Verzekeren is echter ook kostbaar!

Bedrijfsverzekeringen stijgen in premie, met brandverzekeringen als grootste uitschieter. Een goede makelaar of tussenpersoon is dan ook zeker waardevol: hij begrijpt hoe uw processen lopen, ziet waar risico’s liggen en heeft een uitgekiende strategie om in tijden van premiestijging scherp voor u in te kopen.

Maar weet u of uw makelaar optimaal presteert?
Heeft hij de knowhow om precies dat te verzekeren wat u zorgen baart?
Zijn er risico’s die u best zelf kunt dragen?
Hoe voorkomt of beperkt uw makelaar premieverhogingen?
Welke kosten rekent hij voor zijn diensten?

Wij toetsen dit graag voor u, onafhankelijk en breed-deskundig.
En zo nodig stellen wij u voor aan makelaars die nog beter aansluiten bij uw wensen en uw branche.

Ook het ontstaan én voorkomen van schade en uitval nemen we voor u onder de loep.

  • Bijvoorbeeld bij uw wagenpark:
    Hoe rijden uw mensen? Beter dan uw concullega’s? Hoe borgt u wat goed gaat? En hoe corrigeert u wat beter kan?.
  • Of denk aan uw medewerkers
    Welke mensen houdt u graag in dienst? Zijn allen optimaal inzetbaar? Stijgt of daalt uw verzuimcijfer? Wat is daarvan de oorzaak?

Wij hebben de expertise in huis om u op maat te adviseren!

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze onafhankelijke verzekeringsexperts.

Expertisegebieden: Aansprakelijkheid, Brand, Eigen risico, Inzetbaarheid personeel, Kostenoptimalisatie, Makelaarsperformance, Ongevallen, Transport, Ziekteverzuim.