IT

Presteert uw IT-omgeving naar behoren?
Tegen marktconforme kosten?

Dat IT onontbeerlijk is voor uw organisatie, behoeft geen discussie. Maar weet u hoe en in hoeverre IT bijdraagt aan uw bedrijfsdoelstellingen? Kunt u bouwen op de kwaliteit? En zijn uw IT-kosten acceptabel?
Wij maken uw IT-black-box graag volledig transparant. Zodat u een helder beeld krijgt van wat u gebruikt, hoe u dit inzet en wat u daarvoor betaalt.

Velerlei IT-kwesties

Perikelen die CxO’s ons voorleggen als zij onze expertise inschakelen geven u een indruk van ons werkterrein:

* IT-kosten

CEO: ‘Onze IT-kosten zitten verspreid in de boekhouding en zijn vaag geformuleerd. Hoe krijgen we meer overzicht?’

CFO: ‘Hoe controleren we abstracte regelitems op facturen van servicepartners?’

CIO: ‘Factuurvalidatie kost veel tijd. Kan dit sneller? En hoe gaan we om met onmeetbare regels?’

* Softwarelicenties

CFO: ‘Betalen we niet (te) veel voor onze softwarelicenties?’

CIO: ‘Softwarecontrole op alle computers is enorm tijdsintensief. Kunnen we dit efficiënter doen?’

CEO: ‘Weten we zeker dat we compliant zijn?’

* KPI-validatie

CIO ‘Hoe weten we dat onze KPI-metingen betrouwbaar zijn?’

CEO: ‘Bereiken we met onze SLA’s de gewenste bedrijfsresultaten?’

CFO: ‘Onze leverancier evalueert zijn eigen prestaties, maar deelt dit niet. Hoe krijgen we toch dit inzicht?’

IT-advies op uw bedrijfsmaat

Herkent u een van deze IT-vragen? Of hebt u een andere zorg? Graag openen wij ook uw black box. En helpen u de IT-omgeving op bedrijfsmaat te organiseren. Neem vrijblijvend contact op met onze IT-experts.

Alvast meer inzicht in uw IT-omgeving en onze oplossingen voor uw Wat-Als-vragen? Bekijk de ERA IT-TrustScanner.

Expertisegebieden: ERP-selectie, Factuurvalidatie, Hardware- & Softwaregebruik, IT-Architectuur, IT-Blackbox, Kostenmanagement, SLA-validatie.