IT

Presteert uw IT-omgeving naar behoren?
Ook na de impact door corona?
Lukt het om overal veilig te werken?
En hoe zit het met de kosten?

Dat IT onontbeerlijk is voor uw organisatie, hebben de covid-perikelen nog eens extra benadrukt: IT maakt het mogelijk om tóch door te kunnen gaan. Vaak zelfs via ongekende nieuwe wegen. Maar kunt u bouwen op de kwaliteit? Draag uw IT op de juiste manier bij aan uw doelstellingen? En zijn de kosten acceptabel?

Wij helpen u graag, praktisch en transparant. Zodat u een helder beeld krijgt van wat u gebruikt, hoe u dit inzet, of alles veilig gebeurt, en wat u daarvoor betaalt.

Velerlei IT-kwesties

Perikelen die CxO’s ons voorleggen als zij onze expertise inschakelen:

* Impact van Corona

CEO: ‘Wat gebeurt er thuis met onze bedrijfsdata?’
CFO: ‘Wat betekent het voor onze licenties als we flexplekken gebruiken? Of als we medewerkers moeten ontslaan?
CIO: ‘Hoe faciliteer ik een beveiligd netwerk voor de thuiswerkplekken?’

* IT-kosten

CEO: ‘Onze IT-kosten zitten verspreid in de boekhouding en zijn vaag geformuleerd. Hoe krijgen we meer overzicht?’
CFO: ‘Hoe weet ik of we marktconforme tarieven betalen voor afgenomen diensten, hardware en software?’
CIO: ‘Factuurvalidatie kost veel tijd. Kan dit sneller? En hoe gaan we om met onmeetbare regels?’

* Softwarelicenties

CEO: ‘Weten we zeker dat we compliant zijn?’
CFO: ‘Betalen we niet (te) veel voor onze softwarelicenties?’
CIO: ‘Softwarecontrole op alle computers is enorm tijdsintensief. Hoe doen we dit efficiënter?’

IT-advies op uw bedrijfsmaat

Herkent u een van deze IT-vragen? Of hebt u een andere zorg?
Neem contact op met onze IT-experts.

Alvast meer inzicht in uw IT-omgeving en onze oplossingen voor uw Wat-Als-vragen?
Bekijk de ERA IT-TrustScanner.

Expertisegebieden: ERP-selectie, Factuurvalidatie, Hardware- & Softwaregebruik, IT-Architectuur, IT-Blackbox, Kostenmanagement, SLA-validatie.