Supply Chain Management

Alle schakels in beeld

Dat uw productieketen goed gemanaged moet worden, zult u ongetwijfeld beamen. Immers, een slecht georganiseerde schakel leidt tot hogere kosten en tot minder tevreden afnemers. Optimale sturing en beheersing zijn essentieel.

Nu corona ook de supply chains overhoop gegooid heeft, is het opmerkelijk dat die bedrijven die hun ketens voortdurend strak regelen, hun contracten op tijd bijwerken en de relaties met hun leveranciers zorgvuldig onderhouden, het beste in staat zijn om in te spelen op onvoorziene uitdagingen.

Hebt u alle schakels goed in beeld? Efficiënt gekoppeld? En effectief op elkaar afgestemd?

Wij beschikken over jarenlange expertise in veel vakgebieden van uw supply chain. Enkele voorbeelden:

* De transportmarkt wordt almaar complexer en bestaat bovendien uit veel deelgebieden, via weg, trein, lucht en water. Maakt u gebruik van de juiste vorm(en)? Hoe hebt u uw transport georganiseerd, wel of juist niet uitbesteed? Gebeuren de leveringen op tijd? Vaak is het raadzaam een transportverzekering af te sluiten. Past uw dekking bij de risico’s? En worden uw brandstof- of peak-season-toeslagen correct berekend? Wij helpen u de best passende keuzes te maken.

* Een efficiënt functionerend magazijn is een onmisbare schakel in elke supply chain. Staan alle goederen op de juiste locatie? Hebt u de in- en uitslagprocedures goed ingeregeld? Ook is het belangrijk dat u zicht houdt op de berekening van uw huur- en transactiekosten. En dat u software gebruikt die bij uw processen past. Wij adviseren u op maat.

* Heeft uw onderneming te maken met vraag- of seizoenspieken? Dan kan de inzet van een flexibele personeelsschil de oplossing zijn. Deze toepassing vraagt echter wel om specifieke marktkennis. Denk aan contractvormen, tarieven, wettelijke voorschriften. En ook belangrijk: kan de uitzendorganisatie uw piekbehoefte aan. Wij helpen uw vragen te beantwoorden.

Meer weten over supply chain management?

Neem contact op met onze experts.

Lees ook
Productieondersteuning
Arbeid

Expertisegebieden: Intern transport, Koerier & Express, Opslag, Pakketten, Magazijnmanagement, MVO, Vracht, Lease & Koop.