Afvalbeheer

Lastig, ingewikkeld en waardevol

Heeft uw onderneming haar afvalbeheer op orde?

Weet u welke afvalstromen geen geld kósten, maar geld ópleveren?
Zijn uw prijzen voor afvalverwerking, -opslag en -transport marktconform? Ook voor het ‘o zo mysterieuze en kostbare’ gevaarlijke afval?
Worden uw afvalcontainers halfleeg gereden? Of alleen geleegd als ze echt vol zijn, zodat er minder transporten nodig zijn?

Weet u welke milieuwetgeving relevant is voor uw onderneming? Bent u in het bezit van een adequate milieuvergunning? En is uw afvalbeheer in overeenstemming met uw milieuvergunning?

Wist u dat de verbrandingsbelasting op restafval per 2019 met € 20! per ton verhoogd is? U weet vast dat de overheid overweegt een CO2-taks in te voeren. Weet u hoeveel CO2-belasting uw afval veroorzaakt?

Wist u dat afval zo complex kan zijn?

Onze experts hebben tientallen ondernemingen begeleid bij het efficiënt inrichten van hun (complexe) afvalbeheer. Inclusief optimaal kostenmanagement.

Afvalbeheer op bedrijfsmaat

Wij maken een complete inventarisatie van al uw gewone (NA) en gevaarlijke (GA) afvalstromen. Vervolgens stellen wij vast wat de meest kosteneffectieve wijze van verwerken per afvalstroom is én wat marktconforme prijzen zijn.
We bekijken het intern transport van uw afval, de emballage, en de opslag-/transportefficiency.
Daarnaast checken we zaken als afvalscheiding, en de voor u relevante milieuwetgeving en milieuvergunning.

Meer weten over optimaal afvalmanagement?

Neem contact op met onze experts!

Expertisegebieden: Afvalanalyse, Afvalbeheer, Afvalreductie, Afvalscheiding, CO2-belasting, Kostenreductie, Opslag, Transport, Verkoop, Wet- en Regelgeving.