Kennis & Inzichten delen: Value Through Insight

Profiteer van ons internationale KennisNetwerk

Wist u dat u als klant van Expense Reduction Analysts toegang hebt tot een uniek, wereldwijd netwerk van specialisten? In de afgelopen 30 jaar is ERA uitgegroeid tot een internationale consultancy-organisatie met meer dan 700 partners, actief in zo’n 40 landen. Al onze partners beschikken over specialistische  kennis. En over meer dan 20 jaar ervaring op C-level vanuit hun eerdere carrières.

Met deze gezamenlijke knowhow helpen wij u als klant de best passende beslissingen te nemen op het gebied van prijs, kwaliteit en service.

Value Through Insight

Gratis downloads

Daarnaast delen we regelmatig informatie over onze kennis en inzichten, vaak met praktische handvatten en tips, bijvoorbeeld via:

Doe er vooral uw voordeel mee!

Meer weten over wat we voor uw onderneming kunnen doen?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

NVIO: Nationaal Value-Insight Onderzoek

Over thema’s die uw strategische bedrijfsagenda beïnvloeden

Met enige regelmaat onderzoekt ERA hoe directieleden van middelgrote ondernemingen omgaan met onderwerpen die hun bedrijfsvoering en ook hun doelstellingen raken. Hoe ze daarop sturen, strategisch en tactisch. En wat hun ervaringen en verwachtingen zijn.

Vanaf 2022 laat ERA Nederland dit onderzoek jaarlijks uitvoeren door een vast onderzoeksbureau: Blauw Research te Rotterdam. Hun onafhankelijke deskundigheid levert extra inzicht op in wat middelgrote bedrijven bezighoudt. Bovendien kunnen we deze inzichten vanaf nu concreter met u delen.

Waarom NVIO / Nationaal Value-Insight Onderzoek?

Het NVIO is bijzonder: waar andere onderzoeken prestaties meten en resultaten vergelijken, brengt NVIO een ander, inhoudelijk perspectief.

 • Het NVIO onderzoekt hoe middelgrote Nederlandse bedrijven actuele kwesties het hoofd bieden, of deze zelfs weten te vertalen in nieuwe kansen. Inzicht in de inspanningen die hiervoor nodig zijn, is waar het NVIO zich op richt.
 • Een crisis zet de werkelijkheid waarin u onderneemt op zijn kop. Het is interessant en belangrijk om juist ook in tijden van ontwrichting de eigen koers te kunnen ijken
 • Het NVIO ambieert een jaarlijks baken voor directieleden te zijn. Een inspirerend richtsnoer voor strategische en tactische stappen.

Meer informatie over NVIO

 

Nieuwe CO2-regeling per 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaat de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit van kracht.

De nieuwe maatregel is bedoeld om de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer te verlagen en moet helpen om de emissie-doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs 2019 te realiseren: 55% minder broeikasgassen in 2030.

Volgens deze Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit moeten bedrijven met 100+ medewerkers alle werk-gerelateede verkeer registreren en rapporteren. De uitvoering van de maatregel is vooralsnog opgedeeld in 2 stappen.

Geldt deze registratieverplichting per 2023 ook voor uw onderneming?
In ERA‘s e-paper leest u wat u wanneer moet doen.

Download Nieuwe CO2-regeling per 2023

 

Overstappen naar elektrisch rijden?

Uw routekaart naar Zero-Emissie

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om duurzamer te ondernemen.
Hoe zit dat bij u? Welke groene stappen hebt u inmiddels gezet? En welke staan er op stapel?

Vaak blijkt het wagenpark een grote veroorzaker van CO2-uitstoot. Het goede nieuws bij zo’n slechte score is dat u deze emissie binnen afzienbare tijd naar nul terug kunt brengen. Door over te schakelen naar elektrisch rijden.

Om u daarbij te helpen, hebben wij een handige routekaart ontwikkeld. Hiermee krijgt u inzicht in de stappen die u gaat zetten. En in de afwegingen en keuzes die u onderweg moet maken. Als u de stappen volgt, zorgt u ervoor dat uw wagenparktransitie doordacht en soepel kan gebeuren.

Download hier uw Routekaart naar Zero-Emissie

Juist nu:
exclusieve ICT-korting voor zorginstellingen

Maandenlang toegewijd crisiswerken aan het zorgfront
Voortdurend inspelen op ad-hoc veranderende zorgzorgen

Lees hoe technologiebedrijven zorginstellingen willen steunen met kortingen en donaties. En hoe ERA u helpt om deze exclusieve tegemoetkoming binnen te halen.

Download onze e-paper over ICT-korting op diensten & tools, speciaal voor de zorg.

Stadsdistributie met Schone Bestelbussen?
Deze 6 stappen helpen u op weg!

Vanaf 2025 kunnen gemeenten zero-emissiezones invoeren voor hun stadlogistiek. Dit betekent dat in afgebakende stadsgebieden alleen nog bestel- en vrachtauto’s mogen komen die géén CO2 uitstoten.

Rijdt uw bedrijf in een gebied waar zo’n zone wordt ingesteld, dan zult u op tijd voorbereidingen moeten treffen. In deze Nieuwbrief leest u welke stappen u nu al kunt zetten om er straks helemaal klaar voor te zijn. Ook voor uw klanten.

Download nu de laatste update van onze Nieuwsbrief ‘Stadsdistributie met schone bestelbussen? Deze 6 stappen helpen u op weg!

Hoe de Auto-industrie nog steeds gevolgen ondervindt van Corona / 6

Onze inzichten in Turbulente AutoTrends, update 18/08/2020

Covid-19 heeft ons een ongekende crisis bezorgd. Ook de auto-industrie werd in korte tijd bikkelhard geraakt.

Vanaf eind april hebben we u in periodieke briefings bijgepraat over turbulente AutoTrends als gevolg van corona. Inmiddels lijkt het erop dat de markt langzaam weer wat tot rust gaat komen.

In deze – voorlopig – laatste update d.d. 18/08/2020 leest u over:

 • de gevolgen tot nu toe voor de wereldwijde autoproductie
 • het voorzichtige herstel van de Europese automarkt
  – voor personenauto’s
  – voor bestelauto’s
 • de verwachte ontwikkelingen van de restwaarden,
  met een inkijkje in een aantal landen
 • overheidsmaatregelen om de autoverkoop te stimuleren,
  ook nu weer een bijgewerkt overzicht per land.

Download onze zesde TrendPaper
How is Covid-19 still affecting Automotive?’, update 18/08/2020

Hoe beïnvloedt Covid-19 de Auto-industrie? / 5

Onze inzichten in Turbulente AutoTrends, update 08/07/2020

Corona heeft ons een ongekende crisis bezorgd. In slechts enkele maanden zijn alle branches wereldwijd bikkelhard geraakt, zo ook de auto-industrie. In periodieke briefings informeren we u over onze inzichten in Turbulente AutoTrends als gevolg van Covid-19.

In deze vijfde update d.d. 08/07/2020 praten we u bij over:

 • de grote gevolgen voor de verkoop van Personenauto’s in Europa,
  met ook nog eens forse verschillen per land
 • verwachte ontwikkelingen van de restwaarden,
  ook hier met een inkijkje in een aantal landen
 • overheidsmaatregelen om de autoverkoop te stimuleren,
  via een bijgewerkt overzicht per land
 • nieuwe kansen die we – voorzichtig- aan onze horizon zien gloren.

Download onze vijfde TrendPaper
How does Covid-19 affect Automotive’, update 08/07/2020

Hoe beïnvloedt Covid-19 de Auto-industrie? / 4

Onze inzichten in Turbulente AutoTrends, update 09/06/2020

Corona heeft ons een ongekende crisis bezorgd. In slechts enkele maanden zijn alle branches wereldwijd bikkelhard geraakt. In periodieke briefings praten we u bij over onze inzichten in Turbulente AutoTrends als gevolg van Covid-19.

In deze vierde update d.d. 09/06/2020 leest u onder meer over:

 • de stand van zaken omtrent de autoproductie
 • de gevolgen voor de verkoop van Europese bedrijfsvoertuigen
 • maatregelen om de autoverkoop te stimuleren, in een overzicht per land
 • ontwikkelingen die we op basis van de huidige inzichten verwachten.

Download onze vierde TrendPaper
How does Covid-19 affect Automotive’, update 09/06/2020

Hoe beïnvloedt Covid-19 de Auto-industrie? / 3

Onze inzichten in Turbulente AutoTrends, update 26/05/2020

Het coronavirus heeft een ongekende crisis veroorzaakt. In slechts enkele maanden worden alle branches, wereldwijd, bikkelhard geraakt. In periodieke briefings praten we u bij over de turbulente autotrends als gevolg van Covid-19.

In deze derde post leest u weer de laatste stand van zaken. Wat zijn op dit moment de gevolgen van de mondiale ontwrichting, zowel voor de autoproductie als voor de -markt? En welke ontwikkelingen we verwachten in de autobranche?

Download onze derde TrendPaper
How does Covid-19 affect Automotive’, update 26/5/2020

Hoe beïnvloedt Covid-19 de Auto-industrie? / 2

Onze inzichten in Turbulente AutoTrends, update 11/05/2020

Het coronavirus heeft voor een ongekende crisis veroorzaakt. In slechts enkele maanden worden alle branches, wereldwijd, bikkelhard geraakt. In periodieke briefings informeren we u over de turbulente autotrends als gevolg van Covid-19.

In deze tweede post leest u hoe de wereldwijde ontwrichting verloopt, zowel voor de productie als voor de markt, en welke ontwikkelingen we verwachten. Daarnaast nog een aantal Tips & Tricks die u als ondernemer kunnen helpen om uw wagenpark in deze ingewikkelde tijd zo goed mogelijk te managen.

Download onze tweede TrendPaper
How does Covid-19 affect Automotive’, update 11/5/2020

Hoe beïnvloedt Covid-19 de Auto-industrie? / 1

Onze inzichten in Turbulente AutoTrends

Wat begon als een regionale virusziekte in China, is in slechts enkele maanden uitgegroeid tot een dramatische pandemie. En bijna tegelijkertijd in een wereldwijde crisis die alle branches heeft ontwricht. Ook de auto-industrie wordt hard geraakt.

In deze periodieke briefing informeren we u over turbulente autotrends als gevolg van Covid-19.
U leest wat de gevolgen zijn van de wereldwijde ontwrichting, zowel voor de productie als voor de markt, en welke ontwikkelingen we verwachten. Daarnaast nog een aantal Tips & Tricks die u als ondernemer kunnen helpen om uw wagenpark in deze ingewikkelde tijd zo goed mogelijk te managen.

Download onze TrendPaper
How does Covid-19 affect Automotive’, update 28/4/2020

Bezorgt de Cashflow u Kopzorgen?
Uw Wagenpark biedt Extra-Geld-Kansen!

Door de buitensporige impact van de coronacrisis kampen veel ondernemers met kopzorgen die ze niet voor mogelijk gehouden hadden. Een van de belangrijkste en tegelijk ingewikkeldste breinbrekers die om een acute oplossing vraagt is: ‘Hoe houden we onze cashflow nú op peil?’ Immers, zonder cash gaat zelfs het sterkste bedrijf failliet. Een wrange en harde realiteit.

Een mogelijkheid voor snel extra cash zijn uw auto’s. Voor de meeste ondernemingen is het wagenpark een post waar behoorlijk wat geld in om gaat. Als je de uitstroom daarvan tijdelijk zou kunnen verlagen, levert dat direct geld op. Bovendien zullen momenteel veel auto’s stilstaan of aanzienlijk minder rijden, omdat medewerkers noodgedwongen thuiswerken of zelfs helemaal niet in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren

In deze whitepaper informeren we u over 8 opties die u direct geld op kunnen leveren. En u krijgt praktische handvatten om ermee aan de slag te gaan. Inclusief tips én kritische aandachtspunten.

 

Wat is Verantwoord Schoon in tijden van Corona?
En hoe regelt u dat netjes?

Ineens loopt Hygiëne als een dikke rode draad door ons dagelijks leven. Handen wassen, desinfecteren, huishoudelijk schoonmaken en verantwoord schoonhouden. Het Covid-19 virus heeft wat een paar maanden geleden ‘normaal schoon’ was, in een compleet ander daglicht gezet. Thuis en op het werk.

Als ondernemer krijgt u daardoor veel extra kwesties voor uw kiezen. Zowel de onvoorziene kosten als het schoonmaakwerk eisen strategische aandacht.

 • Hoe zorgt u voor een veilige werkomgeving?
 • Welke punten zijn belangrijk bij het nieuwe verantwoord schoon?
 • Hoe regelt u dat netjes, op weg naar een ander normaal?
 • En wat betekent dat voor uw contracten? En voor uw kosten?

In deze e-paper leest u meer over Verantwoord Schoon in tijden van Corona. Over vragen die leven in de huidige crisistijd. En over wat er op uw pad komt op weg naar een ander, nieuw normaal.

Download onze e-paper ‘Schoonmaak tijdens én na de crisis netjes regelen

Uw IT-kosten verlagen?
3 slimme tips om uw Software op te schonen!

Uw cashflow is in de huidige crisis een cruciaal speerpunt. Ook het verlagen van kosten staat volop in de picture. Maar IT blijkt dan meestal een terrein waar bedrijven met een grote boog omheen lopen. Liever niet aankomen. Wie weet wat we overhoophalen… Vooral nu we met z’n allen  zoveel mogelijk op afstand zijn gaan werken.

Toch is het vaak wel mogelijk om in uw softwarekosten snijden. Waarom? Omdat u gebruik maakt van veel leveranciers, veel applicaties en veel licenties. En meestal blijkt dat veel een teveel.

In deze whitepaper leest u hoe u uw huidige software onder de loep neemt. Hoe u –verantwoord- op kunt schonen. En vooral: waarom u nu actie moet ondernemen.

Waarom nu? Omdat veel softwarebedrijven zoals Microsoft hun boekjaar aan het eind van Q2 afsluiten. Waarschijnlijk lopen ook enkele van uw contracten dit kwartaal af. Daarom is het waardevol om uw contractdetails nu te bekijken.

Download onze whitepaper ‘How to save on your software‘.

Digitale brochure: International Fleet & Mobility Management

Een internationaal wagenpark managen vereist specifiek inzicht en deskundige knowhow. Vooral vanwege de centrale én de regionale aspecten. Soms lijken deze zelfs op gespannen voet met elkaar te staan. Denk alleen al aan het overkoepelende beleid en de verschillende wetgevingen, belastingen, talen en culturen.

Hoe krijgt u alle touwtjes in handen?
Hoe neemt u alle divisies daarin mee?
En hoe zorgt u dat u future-proof blijft sturen?

ERA’s Fleet & Mobility team – 16 specialisten die 26 landen afdekken – heeft de expertise om bedrijven daarbij op maat te helpen. In de nieuwe digitale brochure geven we u een eerste indruk van hoe we dat met vereende kracht doen.

U leest meer over:

 • Wat een internationale vloot ingewikkeld maakt?
 • De specialisten uit het team
 • Onze benadering van een internationaal wagenparkproject
 • Resultaten van samenwerken met ERA’s Fleet & Mobility team
 • Uw win-wins!

Download onze nieuwe digitale brochure over ERA’s Internationale Fleet & Mobility Management (Engels)

Nieuw reiskostenbeleid per 2021? Deze 7 stappen helpen u op weg!

Belangrijke Update
De overheid heeft op 18/12/2020 bekendgemaakt dat de reiskostenvergoeding die sinds corona van kracht is, in ieder geval tot 1 februari 2021 blijft gelden. In januari a.s. komt het kabinet terug op hoe het na 01/02/2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Nieuw Reiskostenbeleid per 2021?

7 stappen om uw reisvergoeding correct in te regelen

Weet u wat er per 2021 in de reiskostenregelgeving gewijzigd wordt? Het kortste antwoord: wettelijk wijzigt er niets! Wat wel verandert, is dat de tijdelijke noodmaatregel met ingang van 2021 stopt. Daarin is vastgelegd dat reiskosten ‘gewoon’ doorbetaald kunnen worden terwijl medewerkers niet of minder naar hun werkplek komen. Vanaf 1 januari 2021 geldt weer de wettelijke vergoedingsregeling die ook vóór corona gold.

Toch is de kans groot dat u uw reiskostenbeleid moet aanpassen. Waarom?

In deze nieuwsbrief leest u 7 stappen die u helpen om de nieuwe reis- en werksituatie per medewerker in te regelen. Inclusief informatie over onkostenvergoeding voor thuiswerken.

Download gratis onze Nieuwsbrief:

 

Haal meer uit uw IT

De uitdagingen door digitalisering zijn bijna niet bij te houden. Soms lijken ze zelfs over elkaar heen te buitelen. Bovendien hebben ze steeds grotere invloed op de concurrentiepositie van bedrijven, aan de kostenkant en aan die van de inkomsten. Sociale netwerken worden bijv. steeds belangrijker bij de verkoop van producten en diensten.

Al die ontwikkelingen zorgen er ook voor dat het ondernemers en CxO’s moeite kost om zicht te houden op de markt en op het functioneren van hun IT-omgeving: Draagt IT optimaal bij aan onze bedrijfsdoelstellingen? Werken we nog steeds veilig? En is ons budget toereikend?

Lees hoe ERA u wijzer maakt én u helpt meer uit uw IT te halen

Waarom de auto-industrie blijft worstelen

Onze inzichten in turbulente autotrends

 • Oplopende levertijden voor autobestellingen?
 • Reeds bevestigde leveringsdata alsnog uitgesteld?
 • Toegezegde prijzen toch verhoogd?
 • Kortingen helaas niet houdbaar?
 • Autoreparaties steeds lastiger te regelen?

Een of meer van deze kwesties zult u absoluut herkennen. Ongetwijfeld hebt u ook gehoord van de aanhoudende tekorten aan halfgeleiders en chips. De kans is zelfs groot dat uw bedrijf er op enige manier – direct of indirect- last van ondervindt.

In deze compacte briefing praten we u bij over de verstoringen die de auto-industrie treffen. Wereldwijd.

We laten zien hoe die verstoringen elkaar ook nog eens versterken. Hoe ze doorwerken in allerlei auto-gerelateerde werkterreinen. Welke praktische en financiële gevolgen u hiervan kunt ondervinden. En u leest hoe u zelf zo goed mogelijk stuurt in deze ingewikkelde periode.

Download onze briefing
‘What is going on in the world of automotive?’ 

Waarom de auto-industrie nog meer worstelt

Onze nieuwste inzichten in turbulente autotrends

De autobranche werd zwaar en breed geraakt door de corona-epidemie. Nog verre van hersteld is daar in februari jl. de oorlog in Oekraïne bovenop gekomen. Waardoor het reilen en zeilen in de branche momenteel nog veel ingewikkelder is.

Naast de tekorten aan elektronische componenten zien we nu ook andere stoorzenders. Op steeds mee terreinen. Denk aan:
* Grondstoftekorten, zoals magnesium, ijzer, koper, steenkool en rubber
* Stijgende brandstof- en energieprijzen
* Tekort aan arbeidskrachten in de logistieke en dienstensector.
* Stijgende zeevrachttarieven
* Batterijkosten die door het dak gaan.

In deze nieuwste briefing leest u hoe deze immense verstoringen doorwerken in allerlei auto-gerelateerde werkterreinen. Welke gevolgen u hiervan kunt ondervinden. En ook hoe u zelf zo goed mogelijk blijft sturen in deze ingewikkelde periode.

Download onze briefing (Engels)

What is going on in the world of automotive? Our latest insights

 

 

Lees meer over Expense Reduction Analysts en hoe ook u gebruik kunt maken van onze kennis!

Click Here