Nieuwe CO2-regeling per 2023

Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Vanaf 2023 gaat een nieuwe CO2-regeling van kracht:
de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit.

Volgens deze nieuwe regeling moeten bedrijven met 100+ medewerkers alle werkgerelateede verkeer registreren en rapporteren.

De uitvoering van de maatregel is vooralsnog opgedeeld in 2 stappen.
Geldt deze registratieverplichting per 2023 ook voor uw onderneming?

In ERA‘s e-paper leest u wat u wanneer moet doen.

Download e-paper Nieuwe CO2-regeling per  2023.

e-paper CO2-regeling 2023

Geldt deze maatregel per 2023 ook voor uw bedrijf? Bereid u dan tijdig voor op een handige aanpak. Lees meer in ERA's e-paper

Uw e-mailadres