Update: Nieuwe CO2-regeling van kracht per 2024

Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

De ingangsdatum van de  Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit is nu definitief vastgesteld: de CO2-maatregel gaat van kracht per januari 2024.

Volgens deze nieuwe regeling moeten bedrijven met 100+ medewerkers alle werkgerelateerde verkeer registreren en rapporteren.

De uitvoering van de maatregel is vooralsnog opgedeeld in 2 stappen.

Geldt deze registratieverplichting per 2024 ook voor uw onderneming?
*In de update van ERA‘s e-paper leest u wat u wanneer moet doen.
*En hoe u via onze MobiliteitsScan nu zelf al meer inzicht krijgt in uw bedrijfsmobiliteit.

Download de update van onze e-paper Nieuwe CO2-regeling 2024.

e-paper CO2-regeling 2024

Geldt deze maatregel per 2024 ook voor uw bedrijf? Bereid u dan tijdig voor op een handige aanpak. Lees meer in ERA's e-paper

Uw e-mailadres