Casestudie BAUER Gruppe

ERA bundelt staalinkopen BAUER Gruppe en bespaart ruim 7 procent

BAUER Gruppe is een internationale bouw- en machineonderneming, gespecialiseerd in producten en diensten op het gebied van grond en grondwater. Het in 1790 opgerichte Beierse familiebedrijf wist door de eeuwen heen uit te groeien tot een mondiaal concern met meer dan 110 dochterondernemingen in zo’n 70 landen.

Win-win

Een belangrijke doelstelling waar Bauer bij bedrijfsovernames op stuurt, is zorgen voor synergie-effecten en daar de vruchten van plukken. Om zo’n win-win bij de inkoop van staal te benutten, kreeg ERA opdracht om te onderzoeken wat een gezamenlijke inkoop voor 4 dochterbedrijven op kon leveren.

Scherper inkopen

Het inkoopvolume staal kwam voor deze bedrijven samen uit op zo’n 14,5 miljoen per jaar. De staalmarkt heeft echter voortdurend te maken met sterke prijsschommelingen die bovendien moeilijk te voorspellen zijn. ERA wilde via dit project realiseren dat Bauer in staat is structureel scherper in te kopen dan de branchebenchmark. En dat is ook gelukt: door de nieuwe werkwijze bespaart Bauer Gruppe ruim 7% – ofwel 1 miljoen euro per jaar.

Hoe ERA dit staalproject aangepakt heeft, leest u in deze casestudie.

Josef Eisele, directie BAUER Maschinen, is buitengewoon tevreden over het samenwerken met ERA: ‘Het is gelukt om de staalvolumes van onze 4 dochters samen te voegen. En daarnaast is Bauer dankzij de indexering nu beter in staat om prijsschommelingen het hoofd te bieden.’

Download de casestudie

Download Casestudie Staalinkopen BAUER Gruppe

Uw e-mailadres