Wist u dat de nieuwe CO2-maatregel 2023 later ingaat? De ingangsdatum van deze al eerder aangekondigde Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit is een half jaar verschoven, naar 1 juli 2023.

De inhoud van de nieuwe maatregel blijft – onveranderd – bedoeld om de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer te verlagen en zo bij te dragen aan de emissie-doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs 2019: 55% minder broeikasgassen in 2030.

Volgens deze regeling moeten bedrijven met 100+ medewerkers alle werkgerelateerde verkeer registreren en rapporteren. De uitvoering  is vooralsnog opgedeeld in 2 stappen.
Geldt deze registratieverplichting per juli 2023 ook voor uw onderneming?

In ERA‘s e-paper leest u wat u wanneer moet doen.
En ook hoe u via onze MobiliteitsScan zelf al inzicht krijgt in uw bedrijfsmobiliteit.

Download gratis de update van onze e-paper CO2-regeling 2023