Kerncompetenties

“ERA was niet alleen professioneel richting ons, maar ging ook fatsoenlijk met onze leveranciers om. Erg prettig.”

Benno van Leusden - CFO Parts Express

Company Acquisitions

Bedrijf verkopen?

De verkoop van een bedrijf kan een impuls zijn om nog eens goed te kijken hoe je de waarde van je bedrijf kan maximaliseren. Het is van het grootste belang om naar verschillende aspecten te kijken, zoals het optimaliseren van de balans en het toevoegen van waarde in de verlies en winstrekening.

ERA Company Acquisitions is een dienstverlening gericht op het verbeteren van de netto winst marges. Onze specialisten kijken naar de leverancierscontracten en optimaliseren deze. Om te zorgen dat de resultaten van deze dienstverlening in de verlies en winst rekening zichtbaar zijn voor een potentiele koper, is het zaak dit traject vroeg te starten, bij voorkeur bij de eerste stappen na het besluit de verkoop van je bedrijf te willen onderzoeken.

Ook bij uitstel en afstel van de verkoop verbeteren we significant de netto winstmarge. Zo realiseren we kostenbesparingen en creëren we tegelijk meerwaarde.

ERA Company Acquisitions realiseert
• een volledig emotioneel en commercieel onafhankelijke dienstverlening
• inzicht in gebieden waar uitgaven gereduceerd kunnen worden
• in-depth analyse en begeleiding
• de implementatie van de nieuwe contracten met uw leveranciers
• harmonisatie van leverancierscontracten na overname

ERA Company Acquisitions is er voor bedrijven di
• een overname overwegen of voorbereiden
• verkoop overwegen of voorbereiden
• banken en (durf)investeerders
• non-profit instellingen

ERA Company Acquisitions betaalt zich terug in winst en waarde.

Onze specialisten
Chris Wilgehof
Frank van Opstal
Kees Maurice

Facility Management

Facility management richt zich vaak op individuele services die slecht gecoördineerd worden. Het resultaat voldoet niet aan de verwachtingen van de klant en sluit niet aan op de business en behoeften van het bedrijf.

ERA Facility Management and Building Materials biedt een overkoepelende service gericht op total cost of ownership (TCO). We betrekken niet alleen de gehele levenscyclus van een gebouw, maar ook alle kostenposten die met het gebruik te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan nutsvoorzieningen, schoonmaak, onderhoud en beveiliging. Het resultaat is een flinke besparing op TCO en maximale gebruikswaarde van uw vastgoed.

ERA Facility Management and Building Materials realiseert

• één TCO-post voor aankoop, onderhoud en verkoop of sloop van vastgoed, inclusief alle mogelijke gebruikskosten
• een zeer sterke onderhandelingspositie
• een doorlopend, dedicated proces
• begeleiding die volledig onafhankelijk is van leveranciers of derden
• minimale impact op human resources van de klant

ERA Facility Management and Building Materials is er voor bedrijven die

• controle willen over life cycle costing van hun vastgoed en faciliteiten
• meer inzicht willen in selectie van vastgoed en faciliteiten
• renovatiekosten en onderhoud omlaag willen brengen
• geen individuele posten willen, maar één overkoepelend plan
• hun vastgoedmanagement beter willen laten aansluiten op hun business

ERA Facility Management and Building Materials brengt al uw kostenposten onder één dak.

Financial Engineering

De werk- en denkwijze van banken is voor veel bedrijven onbekend terrein. Dit maakt onderhandelingen over financieringen vaak erg lastig. De afhankelijkheid van banken kan intimiderend overkomen en zorgt voor een zwakke positie bij het maken van afspraken.

ERA Financial Engineering biedt de oplossing. Onze financiële experts hebben internationale bankervaring op senior level. Zij gebruiken bewezen methodieken om kostenposten- en structuren te herkennen en te optimaliseren.

ERA Financial Engineering realiseert
• verbeterde onderhandelingspositie door kennis van processen en culturen
• inzicht in de visie van de bank op de klant en zijn business
• kennis van bankcontracten en regelgeving
• snelle herkenning van excessieve kosten en bespaarkansen
• betere afspraken door strategische kennis van de balans en jaarrekening

ERA Financial Engineering is er voor bedrijven die
• niet de kennis in huis hebben voor goede onderhandelingen met banken
• meer financiële zekerheid zoeken
• een betere aansluiting zoeken tussen contracten en hun behoefte
• zelf de controle zoeken op hun relatie met hun bank
• rust op de balans wensen

ERA Financial Engineering verandert de bank van autoriteit in leverancier.

Financial workers shaking hands

Fleet Costs

Besparen op uw wagenpark?

Houd grip op alle kostenbeïnvloeders.

Valt uw wagenpark ook in de top 5 van uw kosten? Hoe managet u deze forse post? Bent u ‘in control’? Vaak blijkt het lastig om alle kostenbeïnvloeders voortdurend in de picture te houden. Toch is juist dat ‘complete beeld’ belangrijk als u de wagenparkkosten optimaal wilt managen. De ervaring heeft ons geleerd dat u zo tot 20% bespaart.

Kostenbeïnvloeders

Wagenparkkosten managen is een complex proces. Waarom? Omdat er veel zaken zijn die uw wagenparkkosten voortdurend beïnvloeden. Zoveel zelfs dat u ze op de vingers van 2 handen niet kunt tellen. Zoals koop en/of lease, schadeafhandeling, brandstof en verzekeringen. Maar ook wagenparkregeling, mobiliteitsbeleid en contractmanagement spelen een rol. En vergeet daarnaast niet de verschillende marktontwikkelingen, wet- en regelgeving, fiscus en bijvoorbeeld de aanstaande IFRS 16.

Spanningsvelden

Bovendien zorgen deze kostenbeïnvloeders voor spanningsvelden met interne en externe spelers die bij uw wagenpark betrokken zijn. Vanwege hun verschillende wensen en belangen. U herkent ze vast:

berijders willen ‘meer & beter’
HR gaat voor duidelijkheid en rust
dealers zien vooral de voordelen van het eigen merk
als financieel verantwoordelijke gaat u voor lage kosten

Wij helpen u bij deze dilemma’s!

Hoe we dat doen? We analyseren alle zaken die uw kosten beïnvloeden. We brengen alle betrokkenen en hun verschillende rollen in beeld. En we adviseren u wat beter kan en hoe u dit aanpakt. Uiteraard helpen wij u daarbij op weg. Juist door onze wagenparkexpertise én onze onafhankelijke positie levert u dit beter kostenmanagement op. En besparingen tot 20%. Met daarbij zorgvuldige aandacht voor ieders belangen.

Waarom ons inschakelen voor uw wagenpark?

Omdat kostenanalyse én -reductie ons in het bloed zit. Waar u de post ‘wagenpark’ waarschijnlijk 1 keer per jaar bekijkt, doen wij dat tientallen keren. Voor verschillende klanten, met wagenparken in alle soorten en maten, uit velerlei branches.
Omdat ú meer winst maakt wanneer wíj voor u besparen: gemiddeld van 6% tot 20%.
Omdat wij het werk voor u doen. We vragen alleen uw commitment om informatie beschikbaar te stellen.
Omdat u geen enkel risico loopt. U betaalt ons uit de gerealiseerde besparing. Als blijkt dat wij het niet beter kunnen doen, dan betaalt u ons niets: no cure, no pay!
Meer informatie? Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze specialisten

Henk Postmus
Eric Lammers

verzekeringen

Er zijn alle mogelijke zakelijke verzekeringen die gebouwen, materieel, bedrijfsvoering en personeel in dekking nemen.

Als een financiële regeling om risico’s te verlagen, kunnen verzekeringskosten sterk variëren afhankelijk van de maatschappij en het type dekking.

De adviseurs van Expense Reduction Analysts beoordelen de verzekeringskosten van de klanten, doen onderzoek naar de diensten en naar de kosten van de verzekeringspremie, hetgeen resulteert in kostenbesparend advies.

Zorgsector

De zorgsector is een van de belangrijkste sectoren in het land met een grootte van boven de 100 miljard Euro. Meer dan 70 miljard wordt hieraan jaarlijks door de overheid besteed. Het is een complexe markt met spanningsvelden tussen de belangen van patiënten, overheden, zorgverzekeraars, behandelaars en hulpverleners.

De zorgverlenende instanties staan vaker wel dan niet financieel onder druk waarbij een goede zorg niet ten koste mag gaan van beperktere financiële middelen.

Expense Reduction Analysts is al jaren actief in de zorg om zorg verlenende instanties te helpen meer financiële middelen beschikbaar te maken voor betere zorg. Binnen de zorgverlenende instanties zijn we op drie hoofdgebieden actief: administratie, hotel en patiëntgebonden middelen.

Waarom Expense Reduction Analysts?
We creëren waarde door met onze specialisten te kijken naar elegante oplossingen die zowel betere zorg als doel hebben als ook een besparing kunnen realiseren. Wij brengen double digit verlaging van uw uitgaven op een no cure no pay basis. Met meer dan 10 jaar ervaring in de zorgsector in binnen en buitenland kunt u met een gerust hart vraagstukken op het gebied van costmanagement aan ons overlaten.

Onze Specialisten

Frank van Opstal
Kas Wolff
Simon Postma
René van Zon

Automobielindustrie

Wat omzet betreft is de automobielindustrie wel één van de belangrijkste economische sectoren ter wereld.

Door de lage marges van deze sector vervult de automobielindustrie een voortrekkersrol op het gebied van uitgaven- en leveranciersmanagement.

Financiële diensten

Tot de bancaire en financiële dienstensector behoren banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondernemingen.

Deze organisaties houden zich bezig met monetaire transacties en creëren, liquideren, kopen en verkopen activa zoals aandelen, obligaties en verzekeringen.

Bouw en techniek

Bouw en techniek omvat bouwbedrijven, industriële constructies en bedrijven die toezicht houden op civieltechnische werken zoals dammen, wegen en bruggen.

De vraag naar bouwkundige en -technische diensten is gerelateerd aan demografische trends en economische gezondheid.

Onderwijs

Met onderwijs worden organisaties bedoeld die training en scholing aanbieden aan zowel jongeren als volwassenen (scholen, universiteiten, hogescholen, beroepsorganisaties en centra voor beroepsopleiding, enz.).

Deze organisaties kunnen openbaar, particulier of zonder winstoogmerk zijn.

Het zorgen voor financiële middelen is voor onderwijsaanbieders soms verbonden met inschrijvingsgelden en studieprestaties.

Kosten  beheersbaar houden is daarom absolute noodzaak.

Food & Catering services

Deze categorie omvat hotels, restaurants en diverse dienstverleners voor de toeristische industrie.

Het succes van de sector hangt af van een aantal variabelen zoals het economisch klimaat, besteedbaar inkomen, vrijetijdsbesteding, weersomstandigheden, enz.

Productie

Bedrijven in de verwerkende industrie zetten grondstof om in gereed product, variërend van FMCG tot meer complexe producten die aan klein- of groothandelaren worden verkocht.

Naargelang het economische klimaat kunnen de productiekosten snel veranderen.

Non-Profit

Organisaties zonder winstoogmerk (OZW), ook wel genoemd de vrijwilligerssector, kunnen openbaar of particulier zijn, maar niet gericht op het maken van winst.

De doelstellingen van OZW’s bestaan hoofdzakelijk uit de ondersteuning van sociale, politieke of gemeenschapsgebonden doelen: sportclubs, vakbonden, gespreksgroepen, etc. OZW’s zijn afhankelijk van contributies, liefdadige giften, subsidies en belastingvrijstellingen om te overleven.

Professionele diensten

Deze omvatten bedrijven die oplossingen aanbieden ter ondersteuning van de administratieve behoeften van cliënten. Zoals accountants, advocaten, reclame en marketing, IT, HR, enz..

Business presentation

Publieke sector

Hoewel haar grootte sterk afhangt per land, vertegenwoordigt de publieke sector een aanzienlijk deel van de economie: nationale en lokale overheden, openbaar vervoer, defensie, politie, onderwijs, etc. vereisen massale aankopen om te functioneren en diensten aan de bevolking te kunnen verlenen.

Aanbestedingen in openbare diensten zouden veelal van kostenbeheersingsprogramma’s kunnen profiteren om hun structuur te optimaliseren en een hoog niveau van dienstverlening aan de belastingbetaler te handhaven.

Detailhandel & Groothandel

De detail- en groothandel, d.w.z. de verkoop van goederen aan individuele eindverbruikers of aan bedrijven, is een buitengewoon competitieve sector waarop internet en online verkoop extra druk hebben gelegd.

Diepgaande kennis van de markttrends en grondig kostenmanagement zijn onontbeerlijk.

Transport en Logistiek

Transport en logistiek vormen de kern van de toeleveringsketen. De sector omvat ook transportdiensten van transfer- en grondpassagiers, koerier- en boodschappendiensten, naast magazijn- en opslagdiensten.

Toegenomen concurrentie en lagere marges maken efficiënt kostenbeheer belangrijker dan ooit.

Over ons en zo werken wij

Over ons