Regel uw reisvergoeding met deze 7 stappen

Belangrijke Update
De overheid heeft op 21 januari 2021 bekendgemaakt dat de reiskostenvergoeding die sinds corona van kracht is, in ieder geval tot 1 april 2021 blijft gelden. Daarnaast is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000.

Nieuw Reiskostenbeleid per 2021?

7 stappen om uw reisvergoeding correct in te regelen

Weet u wat er per 2021 in de reiskostenregelgeving gewijzigd wordt? Het kortste antwoord: wettelijk wijzigt er niets! Wat wel verandert, is dat de tijdelijke noodmaatregel met ingang van 2021 stopt. Daarin is vastgelegd dat reiskosten ‘gewoon’ doorbetaald kunnen worden terwijl medewerkers niet of minder naar hun werkplek komen. Vanaf 1 januari 2021 geldt weer de wettelijke vergoedingsregeling die ook vóór corona gold.

Toch is de kans groot dat u uw reiskostenbeleid moet aanpassen. Waarom? Omdat het reisgedrag van veel medewerkers sinds corona veranderd is. Velen zijn helemaal of deels thuis gaan werken. En zoals het er nu naar uitziet, zal het thuiswerken ook in de toekomst vaker voorkomen. Met als direct gevolg dat een deel van de medewerkers minder reist.

In deze nieuwsbrief leest u 7 stappen die u helpen om de nieuwe reis- en werksituatie per medewerker in te regelen. Inclusief informatie over onkostenvergoeding voor thuiswerken.

Download gratis onze Nieuwsbrief:
‘Nieuw Reiskostenbeleid per 2021? 7 stappen om uw reisvergoeding correct in te regelen’

 

Download Nieuwsbrief Reisvergoeding 2021 hier

Uw e-mailadres