Als u inmiddels de nieuwe tarieven van uw vervoerder(s) ontvangen hebt, zal de impact ongetwijfeld stevig zijn: alweer een kostenpost die hoger uitpakt.

We kunnen er inderdaad niet om heen dat het wegvervoer in 2023 flink duurder wordt. Tegelijk weet u als manager dat er ook in tijden van marktbrede ontwikkelingen kansen zijn om dingen anders en beter te doen.

In het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’ van onderzoeksbureau Panteia wordt de kostenstijging ten opzichte van 2022 geraamd tussen de 6,0% en 8,9%. We gaven hierover onlangs alvast een eerste duiding.

In een tweede paper gaan we nader in op belangrijke details binnen die geraamde kostenstijging. Verder leest u hoe u deze stijging voor uw bedrijf toch zoveel mogelijk beperkt. En, hoe u mogelijkerwijs zelfs kunt besparen als u aan de juiste knoppen draait.

Download gratis deze e-paper: Wegtransport 2023 fors duurder, maar ook kansen