Teneinde het bedrijf in optimale omstandigheden te verkopen en aldus de verkoopprijs te maximaliseren, is het raadzaam voorafgaand aan de verkoop een exit review te laten uitvoeren. Hoewel in een aantal gevallen de beslissing tot verkoop en de effectieve start van het verkoopproces kort op elkaar aansluiten, is het nuttig om dit al 2 tot 3 jaar voor het verkoopproces te doen, zodat er voldoende tijd is om de voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Vooral voor middelgrote familiebedrijven is een exit review zeer nuttig omdat er vaak een verwevenheid is tussen het familiebedrijf en het privé eigendom. De volledige ontkoppeling van deze verwevenheid vraagt meestal enige tijd.

  • Bij het verkoop klaar maken van de onderneming zullen volgende elementen onder de loep genomen worden en waar nodig bijgeschaafd worden:
  • Externe beoordeling van de onderneming om te bewerkstelligen dat de cliënt focust op de value drivers die de verkoopprijs verhogen
  • De business op aantrekkelijke manier voorstellen voor potentiële kopers
  • Identificatie van zwaktes en risico’s die door de koper zullen worden aangehaald in het kader van de due diligence, zoals: fiscale risico’s, sociale risico’s, milieu, etc.
  • Optimalisatie van de kapitaalstructuur van de onderneming
  • Optimalisatie werkkapitaalbehoefte
  • Scheiding van bedrijfs- en privévermogen
  • Afsplitsing onroerend goed
  • Rendement van uw uitgaven verhogen

Het rendement op uw uitgaven verhogen houdt in dat u dezelfde dienst of levering van gelijke óf betere kwaliteit verkrijgt tegen een betere prijs. Dit heeft een besparing tot gevolg en iedere procent besparing levert eenzelfde verbetering van het bedrijfsresultaat op. Deze besparing, vermenigvuldigd met een factor van 4-8, kan een aanzienlijke verbetering van de verkoopprijs van uw bedrijf opleveren.

Bij het verkoop klaar maken van de onderneming is het verstandig vroegtijdig een gespecialiseerde adviseur in te schakelen. U bent immers gespecialiseerd in het succesvol runnen van uw bedrijf, maar u zult uw bedrijf aan “buitenstaanders” verkopen. Daarom is het voor u belangrijk dat u de mening en advies van een van die ‘buitenstaanders” betrekt in het verkoop klaar maken van uw onderneming.