De autobranche werd zwaar en breed geraakt door de corona-epidemie. Nog verre van hersteld is daar in februari jl. de oorlog in Oekraïne bovenop gekomen. Waardoor het reilen en zeilen in de branche momenteel nog veel ingewikkelder is.

Naast de tekorten aan elektronische componenten zien we nu ook andere stoorzenders. Op steeds mee terreinen. Denk aan:
• Grondstoftekorten, zoals magnesium, ijzer, koper, steenkool en rubber
• Stijgende brandstof- en energieprijzen
• Tekort aan arbeidskrachten in de logistieke en dienstensector.
• Stijgende zeevrachttarieven
• Batterijkosten die door het dak gaan.

In deze nieuwste briefing leest u hoe deze immense verstoringen doorwerken in allerlei auto-gerelateerde werkterreinen. Welke praktische en financiële gevolgen u hiervan kunt ondervinden. En ook hoe u zelf zo goed mogelijk stuurt in deze ingewikkelde periode.

Download onze briefing (Engels)
What is going on in the world of automotive? Our latest insights