De gezondheid en veiligheid van ons netwerk, onze klanten en onze leveranciers heeft voor Expense Reduction Analysts (ERA) de hoogste prioriteit.

We doen er alles aan om een veilige werkomgeving te creëren. Bovenal om zo het welzijn van alle betrokkenen te beschermen. En daarnaast om onze projecten -voor zover mogelijk- door te laten gaan.

Om niemand in gevaar te brengen, volgen we daarbij de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid, de WHO en elke Europese landsregering op de voet.

Een deel van onze werkzaamheden kunnen we ook nu voortzetten. Voor onze bedrijfsvoering zijn we gewend op afstand te werken en maken daarbij gebruik van tal van digitale systemen.

Op dit moment hebben we onderstaande maatregelen genomen. Zodra dit van overheidswege geadviseerd wordt, stellen we onze maatregelen bij.

Maatregelen voor het ERA-netwerk

  • Alle adviseurs en hun medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
    Allen worden daarbij voorzien van de benodigde extra middelen.
  • Binnenlandse zakenreizen worden zoveel als mogelijk beperkt
  • Iedereen uit ons netwerk die terugkeert van een buitenlandse reis, wordt gevraagd om zichzelf 2 weken in quarantaine te plaatsen.

Maatregelen voor onze klanten en leveranciers

  • Fysieke bijeenkomsten worden omgezet in online meetings, gehost via Microsoft Teams
  • We zullen Microsoft SharePoint gebruiken als projectbeheerportaal voor dataverzameling, samenwerking en rapportage
  • We begrijpen dat er mogelijk behoefte is aan ondersteuning en bezoek op locatie.  U kunt dit afstemmen met een van onze adviseurs.
  • Ook in deze crisistijd zullen we ons op dezelfde manier blijven inzetten voor uw onderneming. Value Through Insight blijft de drijfveer in de samenwerking met onze klanten.

Samen deze ingewikkelde tijd zo goed mogelijk doorkomen, dat is ons aller speerpunt. We wensen onze klanten en leveranciers, hun naasten en hun medewerkers veel sterkte, wijsheid en bovenal gezondheid.