Wist u dat vanaf 1 januari 2023 de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit van kracht gaat?

Deze nieuwe maatregel is bedoeld om de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer te verlagen en moet helpen om de emissie-doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs 2019 te realiseren: 55% minder broeikasgassen in 2030.

Volgens deze regeling moeten bedrijven met 100+ medewerkers alle werk-gerelateede verkeer registreren en rapporteren.

De uitvoering van de maatregel is vooralsnog opgedeeld in 2 stappen.
Geldt deze registratieverplichting per 2023 ook voor uw onderneming?

In ERA‘s e-paper leest u wat u wanneer moet doen.

Download gratis onze e-paper CO2-regeling 2023