Bij Expense Reduction Analysts weten we het al jaren: één van de stappen waarmee je het verschil kan maken in een Cost Management proces is een perfect uitgevoerde (data) analyse. Geen genoegen nemen met enkele cijfers en letters, maar de juiste hoeveelheid relevante data boven tafel krijgen en analyseren tot 6 cijfers achter de komma. En – niet onbelangrijk – aan de slag gaan met die data! Uiteindelijk willen we resultaat zien, nietwaar?

Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt

In de Verenigde Staten (VS) vindt een verandering plaats op het gebied van zorgvergoedingen: van vergoedingen op basis van volume naar vergoedingen op basis van waarde. Om goed met deze  veranderingen om te kunnen gaan investeren Amerikaanse zorginstellingen in omvangrijke data-analyse systemen.

Een mooi voorbeeld van een zorginstelling dat data analyse gebruikt voor het verlagen en beheersen van de kosten is het Mercy Hospital in Chesterfield, Missouri. Dit voor Amerikaanse begrippen middelgrote ziekenhuis voert jaarlijks ongeveer 165.000 operaties uit, welke goed zijn voor 45% van de omzet en 19% van de kosten. Het perioperatieve personeel heeft een door data gedreven systeem ontwikkeld dat helpt bij het reduceren van de kosten en tegelijkertijd bij het stroomlijnen van de processen. Minder variatie in producten (standaardisatie), leveranciersreductie, effectiever werken en lagere overheadkosten zijn het gevolg.

Kortom, het juiste data-analyse systeem zorgt er voor dat de kosten onder controle zijn. Maar het gaat verder: het ziekenhuis is toekomstbestendig en de strategische doelstellingen met betrekking tot kwaliteit, service en kosten worden gehaald.

Daarom is data analyse zo belangrijk

“Case Costing” wordt al langer toegepast in de VS. Dat is een methode om de kosten van alle aan een bepaalde medische procedure of operatie gerelateerde producten (van één specifieke chirurg) te vergelijken met de vergoeding die het ziekenhuis krijgt voor dezelfde ingreep. Het doel van Case Costing is het zo effectief mogelijk managen en optimaliseren van de medische uitgaven. Probleem bij deze methodiek: er is onvoldoende data, waardoor het ontbreekt aan structuur en overzicht en het daadwerkelijk verlagen van de kosten uitblijft.

Dus: data, een systeem en een team dat het waar kan maken. In het Mercy Hospital ontwikkelden ze een Perioperatief Dashboard, waarin onder andere de gemiddelde productkosten per patiënt per procedure worden weergegeven (actueel en doelstelling), de verspillingskosten per maand, de gemiddelde “declarabele” minuten per operatiekamer en per chirurg, het percentage op-tijd operaties (actueel en doelstelling), etc.

Bovenstaande vergt uiteraard een behoorlijke investering in mensen en middelen. In Mercy’s stelden ze, naast de stuurgroep, een team samen van onder andere (gecommitteerde) business analisten, data architecten, OK medewerkers en applicatie-ontwikkelaars.

Formule voor succes

Teams van toegewijde medewerkers en het perfect gebruik maken van relevante data hebben voor het Mercy’s Hospital in het eerste jaar na toepassing van de Perioperatieve Dashboards een kostenbesparing van 15% opgeleverd. De verwachting is dat dit percentage in de opvolgende jaren gaat stijgen.

 

Wat je niet kunt meten, kun je niet veranderen

Een vast onderdeel in de dienstverlening van Expense Reduction Analysts is data analyse. En van de processtappen Analyse, Onderzoek & Selectie, Implementatie en Monitoring & Borging is de analysefase misschien wel de meest cruciale. Een goede analyse is immers het fundament onder de verdere proces- en verbeterstappen. We analyseren de huidige situatie, contracten en processen, waarna we samen met de betreffende opdrachtgever kijken naar het beoogde effect en doel van ons werk. De resultaten van een goede analyse zijn allereerst rust, helderheid en overzicht. We creëren een perfecte uitgangssituatie en een praatstuk voor verdere acties.

Benieuwd naar de Cost Management processtappen (waaronder data-analyse) van Expense Reduction Analysts? We komen je er graag en vrijblijvend meer over vertellen. Kijk voor informatie op www.expensereduction.nl of mail naar [email protected].

Bron: AORN Journal, oktober 2016