Wat al een tijdje in de lucht hing, werd begin november bewaarheid in het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’ van onderzoeksbureau Panteia: de geraamde kostenstijging wegtransport voor 2023 ten opzichte van 2022 varieert tussen de 6,0% en 8,9%.

Maar daarmee is de impact nog niet compleet. De raming voor 2022 bleek namelijk te positief: de kostenstijging 2022 valt tussen de 1,6 tot 3,5 procentpunten hóger uit dan voorzien. En dan zijn er ook nog eens tal van onzekere ontwikkelingen omtrent brandstofkosten.

‘De komende dagen en weken zullen vervoerders hun klanten gaan informeren over de nieuwe tarieven voor 2023. Bij uitstek het moment om de transportkosten nog eens goed onder de loep te nemen. En om een kritisch gesprek met vervoerders aan te gaan’, aldus ERA‘s logistiek specialist Sven de Zwart. ‘Onze ervaring heeft geleerd dat met de juiste vragen er mogelijkheden zijn om deze stijgingen te beteugelen.’

Download de e-paper ‘Forse kostenstijging voor wegtransport in 2023’ voor een eerste duiding van de verwachte kostenontwikkelingen

Binnenkort volgt een 2e paper waarin De Zwart nader in zal gaan op belangrijke details binnen die kostenstijging. En hoe u – juist nu – met een kritische kostenblik de gezondheid van uw bedrijfsvoering toch zoveel mogelijk waarborgt.