RAAP is een onafhankelijk onderzoeksbureau voor archeologie, cultuurhistorie & erfgoed dat overheden, bedrijven en particulieren in Nederland en België adviseert bij infrastructurele werken, nieuwbouw, waterbeheer en natuurontwikkeling.

Alfred Ankum, financieel directeur RAAP: ‘De brede insteek van het wagenparkonderzoek heeft ons geholpen goed gefundeerd te kiezen. Immers, als je niet weet wat je niet weet, dan neem je dat ook niet mee in je besluit.’

Meerwaarde als adviseur

Het stemt RAAP ook tevreden concreet te hebben ervaren dat de klant daadwerkelijk aan het projectstuur zit:
‘Nadat wagenparkspecialist Henk Postmus alle voors en tegens per leverancier voor ons op een rijtje had gezet, besloten wij te kiezen voor de optie die ons het meest aansprak: kostenverlaging via 1 leverancier en een contract dat helemaal op maat van RAAP is opgesteld, maar geen verandering in merken. Hoewel deze keuze niet de hoogste besparing opleverde, heb ik geen enkel moment het gevoel gehad dat winstmaximalisatie voor ERA een rol speelde. Wat voor RAAP de beste keus was, daar moesten wij over beslissen. Juist zo lever je in mijn ogen meerwaarde als adviseur.’

Lees Alfred Ankums impressie van samenwerken met ERA:

Download Testimonial RAAP