CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân

Onderwijs

Eén bedrijf contracteren dat de schoonmaak efficiënt verzorgt op álle locaties. Die klus lag op het bordje van de kersverse schoolvereniging CBO Noardwest Fryslân nadat het fusietraject was afgerond. Vanwege zijn aanbestedingsexpertise binnen onderwijs en zorg, en zijn maatwerkaanpak werd Simon Postma van Expense Reduction Analysts (ERA) ingeschakeld om dit schoonmaakdoel te realiseren. Uiteraard volgens de officiële aanbestedingsregels. Samen met schoonmaakspecialist Hans Bokma is dat gelukt. De nieuwe leverancier maakt zijn schoonmaakbeloften – organisatiebreed – meer dan waar. En ook nog tegen een lagere prijs.

Download de case study hier

Uw e-mailadres