Hoe-werken-wij

Expense Reduction Analysts hanteert een integrale werkwijze die alle relevante aspecten voor kostenbesparing clustert en bovendien waarde creëert.

 

 

 

 

 

Dat kan alleen door van a tot z verantwoordelijkheid te nemen bij het gehele proces. En dat kan weer alleen doordat onze senior specialisten als één team samenwerken met de specialisten van onze opdrachtgevers.

 

In vier stappen meer winst en waarde

 

SITUATIERAPPORT

a. Analyse van de huidige situatie

Onze specialisten nemen bestaande contracten en processen onder de loep

b. Formuleren van doelen

Samen met u kijken we naar het beoogde effect van ons werk

 

OPTIERAPPORT

c. Analyse van de markt

We kijken welke marktpartijen goed passen bij uw branche en bedrijf

d. Waardecreatie

Door redesign krijgen we inzichtelijk waar we waarde kunnen toevoegen

e. Besparingen identificeren

We onderzoeken op welke gebieden een hogere efficiency behaald kan worden

f. Offertetrajecten inrichten

We zorgen voor een gedetailleerde offerte van verschillende leveranciers

g. Besprekingen met leveranciers

Na selectie bespreken we de offertes en kijken of deze aansluiten op de wens

h. Onderhandelen van offertes

Een offerte staat uiteraard nooit voor een voldongen prijs

 

IMPLEMENTATIE

i. Selectie van leveranciers

Met de selectie van de juiste leveranciers selecteren we ook de juiste werkwijze

j. Contracten afsluiten

Contracten worden voor het afsluiten uiteraard grondig gecheckt

k. Implementatie van nieuwe werkwijze

We begeleiden de (nieuwe) leveranciers naar de nieuwe werkwijze

 

MONITOREN EN NAZORG

l. Monitoren en bijsturen

Na implementatie blijven we monitoren en bijsturen waar nodig

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client