Waarom Expense Reduction Analysts?

We creëren waarde door met onze specialisten te kijken naar elegante oplossingen die zowel betere zorg als doel hebben als ook een besparing kunnen realiseren. Wij brengen double digit verlaging van uw uitgaven op een no cure no pay basis. Met meer dan 10 jaar ervaring in de zorgsector in binnen en buitenland kunt u met een gerust hart vraagstukken op het gebied van costmanagement aan ons overlaten.

 

KERNCOMPETENTIES - WAARDECREATIE IN DE ZORG

De zorgsector is een van de belangrijkste sectoren in het land met een grootte van boven de 100 miljard Euro. Meer dan 70 miljard wordt hieraan jaarlijks door de overheid besteed. Het is een complexe markt met spanningsvelden tussen de belangen van patiënten, overheden, zorgverzekeraars, behandelaars en hulpverleners.

De zorgverlenende instanties staan vaker wel dan niet financieel onder druk waarbij een goede zorg niet ten koste mag gaan van beperktere financiële middelen.

Expense Reduction Analysts is al jaren actief in de zorg om zorg verlenende instanties te helpen meer financiële middelen  beschikbaar te maken voor betere zorg. Binnen de zorgverlenende instanties zijn we op drie hoofdgebieden actief: administratie, hotel en patiëntgebonden middelen.

Onze Specialisten

Frank van Opstal   06 14797393    fvanopstal@expensereduction.com

Kas Wolff              06 46820544    kwolff@expensereduction.com

Simon Postma      06 20113825    spostma@expensereduction.com 

René van Zon       06 54225030    rvanzon@expensereduction.com

 

 

Gerelateerde casestudies

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client