Decathlon, een winnend team!

Vanuit de intuïtie dat Decathlon Benelux zijn financiële positie kon verbeteren, besloot Pieter Van Dyck, de financiële directeur, om een aantal budgets onder de loep te nemen. Voor hulp daarbij deed hij een beroep op de deskundigheid van Expense Reduction Analysts. Hier zijn getuigenis.
 
Waarom hebt u een beroep gedaan op Expense Reduction Analysts om uw niet-strategische aankopen te optimaliseren? 

 
Wij zijn een zeer jong bedrijf dat enkel jaren van groei heeft gekend. Besparingen op onze werkingskosten waren dus niet noodzakelijk. Maar vanuit het besef dat een dergelijk beleid heel wat winst kan opleveren, hebben wij een uitgebreid kostenbeheersingsprogramma opgezet.
 
Bij Decathlon maken we niet echt een onderscheid tussen al dan niet directe aankopen. Ons vak is het verkopen van sportartikelen. Dat is de reden waarom domeinen zoals marketing en dienstverlening aan de klant uitermate strategisch zijn voor ons.
 
Bij gebrek aan tijd en middelen om intern in te zetten, en omwille van een onvoldoende kennis van de sectoren van de verschillende kostencategorieën diende zich de keuze aan om een beroep te doen op een extern bureau. Wij hebben zo een zeer actief kostenreductiebeleid ingezet door een aantal budgets aan te pakken in nauwe samenwerking met Johan Van Delm en Wim Vermeersch, projectbeheerders bij Expense Reduction Analysts.
 
Weliswaar hadden onze collega’s van Decathlon in het Verenigd Koninkrijk ons het bureau aanbevolen, maar drie belangrijke criteria hebben de doorslag gegeven bij onze keuze. De eerste is uw totaalaanpak: uw klanten genieten van een diagnose, aanbevelingen, implementatie en opvolging van de geïmplementeerde oplossingen. De tweede is het feit dat u over alle noodzakelijke expertises beschikt om meerdere kostencategorieën tegelijkertijd aan te pakken. De laatste, maar zeker niet de minste factor is dat wij dankzij uw aanpak van “geen besparingen… geen factuur” geen enkel risico namen.
 
In het begin van onze samenwerking was de opdracht nog vrij vaag. Een nauwgezette studie van de facturen en de balans van het boekjaar 2008-2009 door acht van uw experts bracht vervolgens de uitgavencategorieën naar voren die van de aanpak zouden genieten. Het aan ons toegewezen team is zo overgegaan tot een haarfijne analyse van de volgende budgets: vervoer, transactiekosten voor elektronische betalingen, telecommunicatie, afvalbeheer, veiligheid, marketingkosten en kantoorbenodigdheden.
 
Bent u tevreden over de verkregen resultaten?
 
De aanbevelingen van de experts hebben een aanzienlijke impact gehad, vooral op het marketingbudget. Op hun advies hebben we de marketingdienst op een totaal andere manier geherstructureerd door voor elke categorie (folders, PLV-materiaal, affiches, advertentieruimte, e-mailing…) een verantwoordelijke aan te stellen. Ieder van hen staat nu rechtstreeks in contact met de betreffende leveranciers.
 
De voornaamste verandering ligt in de stopzetting van de samenwerking met een aantal reclamebureaus. Vroeger vertrouwden wij hun al onze operaties toe. Sommigen hebben daarvan geprofiteerd om systematische marges te nemen. Omwille van die uitbesteding waren wij bovendien slecht op de hoogte van de inhoud van hun aanbod en van de geleverde prestaties. Dankzij de expertise van de consultants van Expense Reduction Analysts zijn wij bijvoorbeeld te weten gekomen dat het bureau dat instond voor de e-mailingcampagnes veel te hoge bedragen factureerde. Door van leverancier te veranderen, hebben wij 75% bespaard op de marketingcampagnes. Bovendien is hij een echte adviseur. Verder verzorgen wij nu zelf de aankoop van diensten en drukwerk.
 
Een ander voorbeeld is de schoonmaak. Dat is een uitgavenpost waarvoor wij ook de aanbeveling van de experts hebben gevolgd en het aantal leveranciers hebben verminderd. Zo zijn de aan hen toevertrouwde volumes toegenomen. Een echte hefboom om kortingen te krijgen. De resultaten zijn ook zeer bevredigend.
 
Wat is vandaag uw analyse na meerdere maanden van samenwerking?
 
De meeste projecten zullen tegen eind 2011 afgelopen zijn. Expense Reduction Analysts zal ons bijna twee jaar begeleid hebben bij de implementatie van onze kostenoptimalisatiestrategie.
 
Nu is het mijn taak om onze interne teams voor te bereiden op deze veranderingen. Ik wil hun houding ten aanzien van de aanwending van de budgets veranderen. Dankzij de tussenkomst van Expense Reduction Analysts weten wij nu bijvoorbeeld hoe wij de kwestie van de aankoop van kantoorbenodigdheden of van onderhoudsdiensten moeten aanpakken.
 
Maar ik blijf ervan overtuigd dat wij opnieuw een beroep zullen doen op jullie om andere uitgavenposten te optimaliseren. Dat zal zeker ook het geval zijn voor specifieke marketingdomeinen. Deze voor Decathlon belangrijke en strategische categorie vergt een regelmatige analyse. Door haar nauwe verbondenheid met de ontwikkelingen van de nieuwe internetmedia situeert zij zich immers in een voortdurend veranderende markt.

“Drie  belangrijke  criteria  waren  doorslaggevend  in  onze beslissing om met jullie in zee te gaan : jullie methodologie, jullie expertise die toelaat om meerdere kostencategorieën gelijktijdig  te  behandelen,  jullie  ‘geen  besparingen,  geen honorarium’ aanpak.”

Pieter Van Dyck, Financieel Directeur, Decathlon Benelux

About the project:

Nobiskrug is a German company specialised in the construction and repair of super-yachts, marine, commercial and authority ships. The company has delivered over 700 civil and military vessels and achieved many conversions. The company, which employs 600 staff and realises a turnover of around 220 million Euros per year, asked Expense Reduction Analysts to investigate telecommunication costs. The spend on data lines, landlines and mobile phones reached up till then a six-figure sum. The company worked with several suppliers and had little transparency regarding costs, especially for mobile communications.

The consultants rationalised the mobile telecommunication costs and identified unused contracts, which brought savings of 70%.

For the landlines, all locations were integrated into an existing framework agreement which enabled savings of 32%. Renegotiations of data lines brought savings of 29%.

What the client says:

“We have reduced telecommunication expenses by 53%. Expense Reduction Analysts has clearly exceeded our expectations.”

Günter Jantzen, Head of I.T., Nobiskrug GmbH

What Expense Reduction Analysts says:

“Next to the savings, the client enjoys the integration of various technologies and the harmonization of different contracts.”

Karsten Schachne, Expense Reduction Analysts

CATEGORYSAVINGS
Mobile70%
Landline32%
Data transfer29%
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client